Att tänka på inför ett författarbesök

Planering

Var noga med att beskriva vad det är ni planerar att göra under författarbesöket, så att inga missförstånd uppstår. Informera författaren om premisserna – vilken teknik som finns tillgänglig, hur det ser ut med parkeringsplatser alternativt kollektivtrafik. Kommunicera i förväg om era förväntningar så att ingen part blir överraskad. Berätta gärna också hur ni tänkt marknadsföra eventet, och skicka gärna över länkar så att författaren kan dela dem i sociala medier för att öka spridningen.

Framförhållning till event och besök

Boka gärna in författarbesöket i god tid – dels för att vara säker på att den författare ni vill boka är tillgänglig, dels så att ni kan marknadsföra besöket under en längre period och få så många deltagare som möjligt. Det kan hända att författaren vill ta med sig några av sina böcker för att sälja i samband med besöket, och då är det bra om hen får tid att beställa hem dem från eventuellt lager.

Vad kostar det?

För många författare är inkomsterna från framträdanden en grundplåt i försörjningen, och bidrar till att många kan försörja sig (om än knappt) på sitt yrke. Vi hänvisar till Författarförbundets rekommendationer om minimiarvoden (läs mer här). Vi litar på att alla inblandade aktörer är professionella och håller sig till dessa, men vi bedriver ingen övervakningsverksamhet. Författarsöks funktion är att på samma sätt som arrangörer alltid kunnat boka författare utan att gå genom en förmedlingstjänst, har vi samlat alla på ett ställe för att förenkla kommunikationen och skapa en snabb och smidig bokning för alla parter.

Vad ska man räkna in i arvodet?

Ofta ingår inte resa och boende i minimiarvodet, och en del författare vill få ersättning även för det. Var tydliga i er kommunikation gällande dessa punkter för att undvika missförstånd.

Sätta planen för besöket

Tänk igenom besöket steg för steg i förväg. Vem är målgruppen? Vilka tider brukar de besöka biblioteket, och är därför en bra tidpunkt att hålla besöket? Hur ser kopplingen till den bokade författaren ut? Hur lång tid i förväg måste ni gå ut med informationen? Vilka kanaler har ni att använda er av – hemsida, sociala medier med mera? Behöver ni trycka upp något material? Fråga gärna författaren om hen har något att skicka i förväg eller ta med sig till besöket. Fråga även om det finns något särskilt författaren behöver inför besöket. Föreställ er att ni är både författaren som kommer på besök och besökarna som kommer för att delta. Vad skulle ni behöva?