Författarbesök på bibliotek

Varför är författarbesök viktiga för samhället och läsare?

Biblioteken är en av samhällets och demokratins grundpelare, och vi har alla ett ansvar för att hålla dem levande. Det är viktigt att personalen lyckas locka låntagare till sina bibliotek och ständigt ha aktiviteter där. Att boka in en författare kan vara en av dessa. För besökarna kan det också vara väldigt givande då författare och deras arbete många gånger kan framstå som abstrakt och avlägset. Att få träffa författare i verkligheten, få prata med dem och lyssna på deras erfarenheter kan väcka ett intresse för såväl läsning som eget skrivande. För författaren själv är sådana besök en källa till inkomst så att de får möjlighet att fortsätta sitt skrivande.

Fördelar med författarbesök på bibliotek

Främjande av litteratur och läskultur

Läsning är viktigt. Det ökar ordförrådet, kunskaperna om världen, öppnar upp världen, lär ut kritiskt tänkande och underlättar läsning av komplexare texter, till exempel läromedel. Ett författarbesök är en läsfrämjande åtgärd som borde vara en ofta förekommande självklarhet på varje bibliotek och skola.

Inspiration för unga skribenter

Det är lätt att tro att en författare sätter sig vid en dator och helt enkelt låter orden flöda som vore hen en gudabenådad begåvning. Då är det lätt att bli besviken på den egna förmågan om man inte upplever samma magiska flöde när man själv sätter sig vid tangentbordet. Så är det emellertid väldigt sällan. Att få lyssna på en författares strävan, hur mycket efterforskning som krävs, att drabbas av skrivkramp och hur processen ser ut kan många gånger ge förtröstan och uppmuntran att själv fortsätta trots motgångar. Vi behöver ständigt nya författare som för traditionen vidare, och i sin tur uppmuntrar nästa generation. På så sätt får vi en levande litteratur och en rik läskultur.

Skapande av en livligare bokkultur

Man brukar säga att författaren påbörjar berättelsen medan läsaren avslutar den. Olika läsare får olika upplevelser från boken eftersom hen går in i texten med olika erfarenheter i ryggsäcken. Därför kan det uppstå fantastiska diskussioner om böcker, i till exempel läsecirklar. Även smaken är olika, en del har en dragning till en specifik genre medan andra är allätare. Det är också en fråga om smak och tycke vad gäller den litterära kvaliteten. Ju fler författare vi har, desto fler böcker finns det och möjligheterna att hitta just din favoritbok ökar. Ju fler böcker som finns, desto fler diskussioner och infallsvinklar får vi. Att ha en livlig bokkultur med engagerade diskussioner kring dem är ett måste för ett samhälle bestående av upplysta, tänkande medborgare.

Planering av författarbesök

Planering av besöket

Planering i god tid är A och O. Var noga med att lägga besöket på en dag och tid som inte krockar med andra lokala event som skulle kunna locka besökarna på annat håll. Naturligtvis går det inte helt att undvika, men om det finns en utannonserad aktivitet för din målgrupp samtidigt är det en god idé att välja ett annat datum. Att kunna marknadsföra eventet i god tid är också viktigt, minst en månad i förväg. Även för författarens skull är det viktigt att planera i god tid, och vara tydlig i kommunikationen gällande vad det är ni vill ha ut av besöket.

Val av författare

Fundera över syftet med besöket. Vilken målgrupp är det ni vill nå? Varför har du valt just den målgruppen? Vad vill du att besökarna ska få ut av besöket? När du definierat den frågan är det dags att fundera över vilken författare som skulle kunna hjälpa dig att förmedla budskapet på bästa sätt. I Författarsök kan du söka på fritext och kanske hitta någon ny författare du inte funderat över tidigare.

Planering av programinnehåll

Vad ska hända under besöket? Ska det vara en föreläsning? En paneldebatt? Ett samtal mellan två personer? Ska författaren tala om en specifik bok eller om hela sitt författarskap? Eller ska hen tala om sin skrivprocess? Ska besökarna vara passiva åhörare eller aktiva deltagare, till exempel i en workshop? Fundera över varför ni vill arrangera ett författarbesök och vad ni hoppas att resultatet ska bli.

Genomförande av författarbesök

Interaktion mellan författare och publik

Planera gärna besöket så att det finns tid för frågor, antingen under presentationen eller – vilket de flesta föredrar – efteråt. Uppmuntra gärna besökarna att ställa frågor, och föregå gärna med gott exempel genom att i förväg ha förberett en del frågor eller diskussionsunderlag. Fråga författaren i förväg hur hen vill ha det, och hur lång tid det vanligtvis brukar ta, så att du inte behöver avbryta mitt i en intressant diskussion eller trots att det finns frågor som måste lämnas obesvarade. Många författare har även med sig böcker att sälja, och då är det bra om det finns tid till det också.

Litteraturuppläsning och diskussioner

Ett besök behöver inte innebära en hel föreläsning. Det kan också bestå av att författaren endast läser upp ett stycke ur sin bok. och sedan svarar på eventuella frågor och signerar böcker. Det kan också vara ett diskussionsforum där deltagarna är aktiva och diskuterar ett specifikt ämne eller tema i boken. Det kan vara bra att förbereda frågor och underlag för sådana diskussioner, eller att bjuda in en motpart som författaren kan bolla frågor med.

Skapande av en avslappnad miljö

Det kan vara bra att uppmana besökarna att anmäla sitt intresse i förväg så att du har ett hum om hur många som kommer. Välj en yta som rymmer tillräckligt många stolar, och helst några till för oanmälda – det är inte roligt att tvingas stå upp under ett helt föredrag. Se till att det finns gott om plats för stolarna så att besökarna inte behöver trängas. Se också till att det är väl ventilerat, och om det är möjligt – bjud gärna på lite förfriskningar.

Effekter av författarbesök på läsare

Förbättrad förståelse av författarens arbete

En bok är lätt att ta för given, om man tror att författaren svänger ihop en berättelse och får sitt förstautkast utgivet. Efter att ha lyssnat på en författare berätta om sin process från ax till limpa med allt vad det innebär – idé, research, utkast på utkast, lektörsläsning, redigering, korrekturläsning och allt annat – får man en förståelse och respekt för boken som färdig produkt.

Inspirerad att läsa mer och skriva själv

När man inser att författande är ett hantverk och inte en få förunnad naturbegåvning som gränsar till magiska krafter börjar man läsa texter med andra ögon. Plötsligt förstår man sådant som gestaltning och att det finns en tanke bakom, och vilka olika konstnärliga grepp författaren använt sig av. När man väl börjar gräva i detta väcks ofta hoppet och önskan om att själv pröva sina vingar, vare sig det gäller poesi, noveller, skönlitteratur eller facklitteratur. Visst kan en del ha stor begåvning och fallenhet för att skriva, men hos de allra flesta är det ett hårt arbete som kräver övning. Visa besökarna att det är möjligt!

Ökad kreativitet och fantasifullhet

Läsning gör världen större. Man gör tusentals resor, lever tusentals liv, upplever oräkneliga kärlekar, sorger och äventyr utan att behöva lämna läsfåtöljen. Man får se världen ur andras ögon vilket ökar empatin, och man får insikter man aldrig funderat över förut. Att läsa ger fler verktyg att hantera vardagen och ökar förståelsen för andra människors situationer och förutsättningar.

Effekter av författarbesök på författare

Möjlighet att nå en större publik

Fysisk närvaro är mycket mer givande än ett anonymt namn på en bok eller på nätet. När man får ett ansikte på författaren minns man hen tydligare. Även om det bara dyker upp en handfull besökare till eventet, så har de i sin tur nätverk som de förhoppningsvis delar med sig av sin upplevelse till. Nästa event kanske drar dubbelt så många, och nästa bok författaren skriver har förhoppningsvis redan fått en liten skara som längtar efter hens nya bok, och på så sätt bildas fler ringar på vattnet. Att bygga upp ett författarskap är ofta ingen omedelbar succé, men med träget arbete är det möjligt.

Inspiration till att skriva mer och utforska nya genrer

Det räcker att ett litet antal till en början uppskattar det man skrivit för att man ska bli uppmuntrad att skriva mer. Att träffa sina läsare och diskutera sina böcker med dem och vad det är som de gillar kan ge ovärderlig inspiration och tips för framtida skrivande. Kanske har man försökt sig på ett konstgrepp som visar sig vara väldigt uppskattat, och blir sporrad att gå vidare i den riktningen? Bara för att man har börjat skriva i en genre betyder det inte att man målat in sig i ett hörn. Det är endast författaren som sätter gränser för vad hen ska skriva, hur det ska skrivas och vilket ämne som ska behandlas. Möjligheterna är oändliga.

Möjlighet att få feedback från publik och bibliotekarier

Recensioner och lektörsomdömen i all ära – men är det inte egentligen själva läsarnas feedback som är mest värdefulla? De som är den tilltänkta målgruppen och som man vill nå ut till? Författarens karaktärer blir till verkliga människor, nästan som vänner, till både författaren och läsaren, och att prata om dem tillsammans är en fantastisk upplevelse. Att träffas och prata om dem skapar samhörighet och förståelse för varandra, och ger även insikter om sig själv. Det är värdefullt för alla inblandade.

Hur man anordnar författarbesök på bibliotek

Hur bokar man ett författarbesök?

Att boka ett författarbesök är inget svårt. Här på Författarsök kan du enkelt söka efter och hitta författare som du kan skicka förfrågan till. Vill du läsa mer om hur man bokar ett författarbesök kan du göra det här.

Vilka resurser behövs för att anordna författarbesök?

Det är du som arrangör som bestämmer hur påkostat och storslaget du vill göra eventet. Det kan räcka med en yta för författaren, stolar till åhörarna och ett bord författaren kan ha sina böcker på för eventuell signering och försäljning. Utöver det kan du skala upp hur mycket du vill och har resurser till – mikrofon/headset, affischer för marknadsföring, aktiviteter på sociala medier, kakor och kaffe eller snittar och bubbel. Föreställ dig hur besöket ska gå till; först kommer författaren och förbereder sig. Vad skulle hen behöva just då? Det kan vara trevligt att förbereda mineralvatten som hen kan dricka under föredraget? Sedan kommer besökarna; de behöver kanske bli hänvisade med skyltar så att de hittar rätt. De vill kanske hänga av sig? De behöver stolar att sitta på, WC att tillgå och så vidare. Gå igenom besöket i fantasin och visualisera vilka behov och önskemål författare respektive besökare kan komma att ha.

Hur man kontaktar författare och bokförlag

Kortsiktigt är det inte lönsamt för förlagen att administrera besök för sina författare, även om det långsiktigt kan leda till utökad försäljning. Det kan ibland vara tidskrävande att vara mellanhand och det kan finnas många frågor som behöver avhandlas innan bokningen är på plats och besöket genomfört. Det är inte heller helt självklart vilket förlag författaren tillhör – författare byter ibland förlag och då kan det vara en djungel att hitta rätt. Därför är det en god idé att vända sig till förmedlingar där du får kontakt med författaren direkt och kan bestämma datum och tid utan mellanhänder. När du väl ska kontakta en författare är det inte så komplicerat – de är människor precis som vi andra.

Planering av logistik och marknadsföring (tips för lokalt bibliotek och hur de kan marknadsföra besöket)

Kommunicera med författaren om hens transportmedel. Om hen kör bil kan det vara bra att tillhandahålla parkeringsplats eller hänvisa till närmaste plats så att det inte är så långt. Förmodligen har författaren en eller flera kartonger med böcker att bära. Att erbjuda bärhjälp är också trevligt. Om författaren reser kollektivt kan det vara värdefullt att informera om närmsta hållplats och direktiv om närmsta väg till biblioteket.

Förbered i god tid med att skylta upp inför besöket i biblioteket och om möjligt, köp in några extra böcker av författaren och skylta upp lite extra under två veckor inför besöket. Skriv ut affischer och sätt upp, inte enbart i biblioteket utan även runt om i staden, på dagligvaruhandelns anslagstavla och andra ställen där invånarna kan tänkas befinna sig. Kontakta gärna lokaltidningen och fråga om de kan tänka sig att skriva en artikel om besöket. Glöm inte att lägga upp information om besöket på hemsidan och i sociala medier.

Vanliga frågor om författarbesök på bibliotek

  1. Vad är syftet med författarbesök på bibliotek?

Det finns flera syften med ett författarbesök. Det är viktigt att ha ett levande bibliotek som lockar låntagare så att det finns resurser att fortsätta verksamheten. Det är också viktigt att locka fler till läsning, vilket är en oumbärlig färdighet som minskar alltmer år för år. Även för författaren är det viktigt att få möjlighet att träffa sina läsare, och kan med sina besök inspirera blivande författare.

  1. Hur kan bibliotekarier och skolor dra nytta av författarbesök?

Bibliotekarier kan med ett författarbesök bland annat locka fler låntagare till biblioteket och öka möjligheterna att möta invånarna i sin stad och få inspiration till andra event.

Ett författarbesök på en skola kan ge ovärderlig hjälp till lärarkåren och locka fler elever till att börja läsa. Fördelarna med detta kan inte överskattas.

  1. Hur kan man planera en budget för författarbesök?

Tänk på att intäkterna från författarbesök är nödvändiga för de allra flesta författare för att de ska kunna leva på sitt författarskap, och vi hänvisar till Författarförbundets rekommendationer gällande arvoden. Tänk på att en del författare även vill ha ersättning för eventuell resa och övernattning. Det är viktigt att ni har en tydlig kommunikation i förväg för att undvika missförstånd.

Om ni har tänkt bjuda på förfriskningar, glöm inte att ta med det i budgeten också, och även vad gäller eventuell marknadsföring (se texten om marknadsföring).

  1. Vilka är de bästa sätten att marknadsföra författarbesök på bibliotek?

Förbered i god tid med att skylta upp inför besöket i biblioteket och om möjligt, köp in några extra böcker av författaren och skylta upp lite extra under två veckor inför besöket. Skriv ut affischer och sätt upp, inte enbart i biblioteket utan även runt om i staden, på dagligvaruhandelns anslagstavla och andra ställen där invånarna kan tänkas befinna sig. Kontakta gärna lokaltidningen och fråga om de kan tänka sig att skriva en artikel om besöket. Glöm inte att lägga upp information om besöket på hemsidan och i sociala medier.