Författarsök presenterar

I samband med varje BTJ-häfte lyfter vi upp en av våra aktiva medlemmer. Författaren får lite extra utrymme i våra nyhetsbrev och andra kanaler. Här nedan presenterar vi våra författare.