Praktiska tips inför ett författarbesök på skola

Att arrangera ett författarbesök på din skola kan vara ett fantastiskt sätt att engagera eleverna och främja läsning – oavsett om det är skönlitteratur eller facklitteratur. Det ger ett trevligt avbrott från det teoretiska och eleverna får större förståelse när en fysisk person visar hur det fungerar i praktiken. Här följer några tips som kan vara bra att tänka på!

Varför är författarbesök viktiga för eleverna?

Det finns många anledningar till att författarbesök är viktiga för eleverna. Det ger ett avbrott i vardagen som kan vara värdefullt för motivationen. Det kan kombineras med ett tema som är gemensamt i arbetslaget för att förstärka och belysa från ett annat håll. Det kan verkliggöra den mytiska författaren och visa att det är en person av kött och blod, och väcker kanske även författardrömmar hos en del elever. Och det kan locka fler elever till läsning i allmänhet.

Olika Typer av författarbesök

Det finns många sätt att genomföra ett författarbesök. Det kan handla om ett specifikt ämne eller tema som redan behandlas i arbetslaget. Fokus kan också ligga på själva författaren, hens böcker eller hur det är att vara författare – processen, hur man blir utgiven och vad som händer sedan. Det kan också vara en skrivarkurs där eleverna får lära sig att skriva skön- eller facklitteratur, hur man gestaltar en karaktär eller skriver inom en viss genre. Fundera igenom vad syftet är med just ditt besök och ge eleverna något minnesvärt att ha med sig resten av livet!

Att tänka på när du planerar författarbesöket

Tips för hur du väljer författare

Det finns en uppsjö av duktiga författare och talare – men vem ska man välja? Det är bara du som känner dina elever och vet vad som skulle fånga deras intresse. Är du ämneslärare kan det vara toppen att boka in en fackboksförfattare inom det arbetsområde ni för tillfället behandlar. I Författarsök kan du söka på författarens namn, men även i fritext efter ämne. Läs noga igenom vad författaren skriver i sin presentation så att du hittar den rätta för det du har tänkt dig. Skicka ett meddelande och för en dialog med den tilltänkta författaren så att ni har samma plan gällande besöket och undviker missförstånd.

Hitta en lämplig författare

Det finns förmodligen fler än en författare som passar för den aktivitet du tänkt dig. Det kan vara givande att ta fram ett urval och tillsammans med dina kollegor bestämma er för vilken som passar bäst just för er. Sök gärna i fritextfältet på ämnesord för att få tips om nya författare som ni inte tänkt på sedan tidigare. Läs på i informationstexten och se om författaren passar tilltänkt åldersgrupp. Om det uppstår frågor finns författaren bara ett meddelande bort.

Vilka författare är lämpliga för skolbesök?

De allra flesta författare lämpar sig för skolbesök – även de som skriver om lite tyngre ämnen. Du som skolbibliotekarie och/eller lärare är den som avgör vilken författare som fungerar för just dina elever. Läs noga igenom författarens presentation, och ta gärna del av BTJ:s lektörsomdömen i det digitala häftet.

Bestäm syfte och mål för besöket

Vad vill du uppnå med att boka just den här författaren? Vilken effekt hoppas du att besöket får på eleverna? Om du samarbetar med övrig skolpersonal kring besöket kan du få draghjälp av deras entusiasm för temat eller själva författaren. Formulera syftet och målet och använd som ledstjärna genom hela processen, så att utkomsten blir det ni föreställt er från början.

Måste det vara ett fysiskt författarbesök?

De flesta författare gör gärna besök i hela landet även om de utgår från en viss region. I Författarsök kan du söka på din region och kombinera med fritext, men hittar du inte den författare du söker i ditt närområde kan det vara en god idé att utöka sökningen till hela landet. En skolbudget är ofta begränsad, och då kan alternativet med ett digitalt författarbesök vara bra att välja. Många författare kan göra en sådan presentation rolig och engagerande med bilder och filmklipp.

Boka författaren

Nästa steg blir att boka en författare. Det kan du enkelt göra på Författarsök. Om du inte redan har registrerat dig som arrangör kan du göra det helt gratis här. Vill du veta hur man bokar en författare kan du läsa vår guide här.

Förberedelser inför författarbesöket

Skapa en lämplig plats och miljö

Är det ett event för hela skolan? För en särskild årskurs? För en särskild klass eller för en utvald grupp? Oavsett behöver lokalen väljas utifrån förmodat antal så att alla får plats och kan sitta bekvämt. För de lite yngre kan det till exempel vara bra att tillhandahålla papper och pennor/kritor så att de kan rita medan de lyssnar.

Informera eleverna om författaren

Läs i god tid något författaren har skrivit, antingen genom högläsning eller om ni har en klassuppsättning så att alla elever läser. Prata om vem personen bakom boken är. Införskaffa helst fler av författarens böcker och skylta upp med i skolbiblioteket tillsammans med affischer om eventet. Säkerställ att all personal på skolan känner till det stundande besöket så att de kan uppmuntra eleverna att delta.

Förbereda frågor och diskussionsämnen

Ett författarbesök blir alltid som mest givande om det ställs många frågor, men det kan vara svårt att komma på i ”stundens hetta”. Därför är det bra att förbereda eleverna och be dem formulera frågor i förväg. Det är viktigt att även du som lärare eller skolbibliotekarie har förberett frågor. Diskussionsämnen är också värdefullt, och det kan vara väldigt uppskattat om du skickar dem i förväg till författaren, så att hen hinner förbereda sig.

Hur förbereder man eleverna för ett författarbesök?

Det viktigaste är att du som lärare eller skolbibliotekarie själv visar att du är engagerad och ser fram emot besöket. Skriv ut affischer och sätt upp på skolan. Läs tillsammans en av författarnas böcker i förväg så att eleverna känner igen namnet och kan ställa frågor under besöket. Informera vårdnadshavarna om det kommande besöket så att de kan hjälpa till att förbereda eleverna från sitt håll. Gör besöket till ett ”happening” så att eleverna ser värdet och känner engagemang i förväg.

Under författarbesöket

Ge författaren en chans att presentera sig själv och sina böcker

Avsätt ordentligt med tid så att författaren inte behöver stressa igenom presentationen. Meddela författaren i förväg hur mycket tid du har tänkt dig, och för gärna en dialog med författaren om vad hen anser är rimligt. Har författaren skrivit väldigt många böcker kan det vara av värde att berätta vilka titlar ni har diskuterat i klassen så att hen kan fokusera på dem för att undvika att presentationen blir väldigt spretig.

Bjud författaren på en rundtur i skolan

Om möjligt, be författaren komma i god tid så att ni kan ta en rundtur i skolan. Författaren kan då under presentationen kanske hänvisa till saker hen sett i lokalerna för att ge eleverna lite perspektiv.

Efter författarbesöket

Följ upp med eleverna och diskutera deras intryck av besöket

Låt författarbesöket leva vidare även efteråt. Förbered aktiviteter för eleverna – kanske att skriva en kortare fortsättning på den bok ni läst, eller skriva en novell som utspelar sig i den värld författaren byggt upp? Skicka texterna till författaren som med all säkerhet kommer att bli smickrad och återkoppla till eleverna, som i sin tur kommer att bli sporrade att såväl att läsa som skriva mer.

Använd besöket som en inspiration för fortsatt lärande

Anteckna under besöket och ta fasta på olika saker författaren nämner, så att ni sedan kan arbeta vidare med olika frågor och teman. Be eleverna föreställa sig att de är författare och hur de skulle bygga en värld om de fick fria händer, eller vad de skulle göra under ett författarbesök. Ge dem i uppgift att spela upp en eller flera scener ur boken, kanske filma och redigera, skapa rekvisita i slöjden och så vidare. Involvera så många lärare som möjligt.

Vanliga frågor om författarbesök på skolan

Vilken typ av författare bör man bjuda in?

Det är helt upp till er att avgöra vilken typ av författare, men ett tips är att fråga eleverna vilka författare de känner till, vilka böcker de läser/har läst, och gå med i grupper på sociala medier där det pratas om böcker för den specifika åldersgruppen. Om det är ett namn man känner till kan det väcka intresse, men det kan vara lika mycket värt att ta in en författare som har stora kunskaper inom ett visst ämne eller som är pedagogisk i sitt framträdande, även om hen inte är känd. Det kan också vara av värde att bjuda in en lokal författare som eleverna kan känna igen och knyta an till.

Hur mycket kostar ett författarbesök?

Vi på Författarsök hänvisar till Författarförbundets rekommenderade arvodesnivåer, men olika författare tar olika betalt beroende på hur efterfrågad författaren är. Det är viktigt att ni tar arvodesfrågan i ett så tidigt skede som möjligt så att det inte uppstår några missförstånd. Säkerställ också vad som gäller med reseersättning och eventuell övernattning.

Vad kan man förvänta sig av ett författarbesök?

Ett författarbesök är en investering för hela skolan, och det är självklart att man hoppas på stor effekt. Tänk dock på att även om författaren kan nå vissa mål, är det viktigt att ni från skolans håll gör er del så att effekten blir den förväntade. Sätt upp förväntade resultat och hur dessa ska uppnås, kommunicera med författaren om vad hen kan bidra med och utvärdera vilken skolans roll är för att göra så realistiska förväntningar som möjligt.