Profil

Profile photo ofanders.tidstrom.9255

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Pedagogik
Mitt författarskap
Mitt författarskap vänder och vrider både på lärarrollen och den obligatoriska skolan. Jag har dels en journalistisk bakgrund men har främst mer än fyrtio års lärarerfarenhet från grundskolans högstadium. Med titeln Tvålärarskap – lokalproducerat och hållbart (studentlitteratur, 2020) gjorde jag en pionjärinsats. Jag undersökte hur och varför ett dussin skolor i Sverige spontant satsat på att stärka lärarrollen för att lösa skolans kris. Jag har även följt upp med debattinlägg i SvD och GP. Lärarnas fackpress har intervjuat mig och jag har besökt skolor för att diskutera tvålärarskapets förutsättningar och möjligheter.

Lärarrollen i sig har jag ägnat särskild uppmärksamhet med boken Vad är en lärare? – 11 stärkande pekpinnar (E&G, 2021). Framställningen är erfarenhetsbaserad med många träffande anekdoter. Min grundtes är att vårt demokratiska samhälle förutsätter kunskap och bildning, att skolan har en nyckelroll och att lärarens roll är helt avgörande.

Jag kan ställa upp som föreläsare men också diskussionsledare där intresse finns kring en eller flera av de frågor mina böcker behandlar.
Region