Profil

Profile photo ofanna-karin.kask.1773

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Ospecificerat, Barnboksförfattare
Mitt författarskap
Anna-Karin föddes i Tierp och bor nu utanför Umeå.
Hon har en fil.kand. i Dramapedagogik samt har läst Pedagogisk kollegial handledning och Byréus – Gilbe Handledarutbildning.

Anna-Karin har i över tjugo år arbetat med grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppsspråk och gestaltning där skapande och kreativa metoder varit centrala verktyg. Hon har genom åren utarbetat och hållit i workshops, fortbildning och projekt där drama - och teater haft en central roll i arbetet med att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande.

Skrivandet!
Lusten, viljan och behovet att sätta ord på upplevelser är viktiga delar när Anna-Karin skriver. En tanke, en företeelse, något som skaver är oftast fröet till det som sätter igång skrivprocessen.

Författarbesök kan anpassas efter önskemål. Ett författarbesök kan tex handla om den egna skrivprocessen, att ge ut på hybridförlag samt hur böckerna:
Härskartekniker:Sagor för vuxna
och
Lillys och tics … eller Vem är det som bestämmer, kom till.

Anna-Karin kan även hålla i skriv- och berättarövningar där syftet är att hitta inspiration och lust.

Vill du veta mer om vad Anna-Karin kan erbjuda gå in på hennes hemsida.
www.annakarinkask.se


Region
Västerbotten
Härskartekniker:Sagor för vuxna
978-91-7697-090-4
I sagans form, kryddat med humor och mustiga figurer, gestaltas och synliggörs makt - och härskartekniker. Med hjälp av sagans förtrollade värld åskådliggörs sådant som många gånger sker i det fördolda och som ofta är svårt att ta på.

Boken innehåller metodmaterial att arbeta vidare med.
Sagometoden -
Sagometoden är en metod som syftar till att angripa, belysa och medvetandegöra härskartekniker kopplat till sagorna och till olika kreativa metoder och övningar.

Lillys tics eller ... Vem är det som bestämmer?
978-91-89741-71-3
Lilly gillar inte höga ljud, eller kanelbullar om det inte är mormors. Hon gillar inte när det är ovädersdagar, för då är alla inomhus på rasterna. Då blir det nervöst i Lillys kropp, det kliar inuti och hon bara måste harkla sig.

Lillys tics är en kapitelbok för barn 6-9 år. Den handlar Lilly som har tics, om att känna sig utstött och hur viktigt det är att ha en vän när det känns tungt.