Profil

Profile photo ofanna-lena.berg.2990

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Dokumentär, Historia
Mitt författarskap
Jag skriver om historiska livsöden och rättsfall i kontext med den större samhällsbilden, med fokus på sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. För mig är det viktigt att utgå från historiska personers egna texter, i form av brev och dagböcker, och att redovisa de källor som använts. Samtidigt vill jag använda en berättarstil som är lätt att ta till sig och inte kräver några förkunskaper. Min övertygelse är att historiska skeenden levandegörs och blir intressanta när vi kan uppleva dem genom enskilda livsöden.

https://annalenaberg.com
Region
Uppsala
Jacquette Gyldenstolpe - romantik och tragik i skuggan av tronen
978-91-7359-182-9
Jacquette Gyldenstolpe föds 1797 med guldsked i mun, buren till dopet av ingen mindre än Gustav IV Adolf. Hennes högadliga familj lyser i societeten, umgås med de kungliga och anordnar magnifika tillställningar för sina gäster på sagoslottet Finspång. Den vackra Jacquette lever ett liv som andra bara kan drömma om. Men så en dag får prins Oscar, ende sonen till den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte Sveriges kronprins ögonen på henne ... Det blir startskottet till ett händelseförlopp som för alltid kommer att förändra Jacquettes och hennes familjs liv, ett drama som utspelar sig mot fonden av det tidiga 1800-talets omvälvande händelser: finska kriget, revolten mot Gustav IV Adolf, valet av en fransk marskalk till svensk kung.
Grand tour - en svensk students möte med franska revolutionen
978-91-7359-197-3
Gustaf af Wetterstedt - senare toppdiplomat och Karl XIV Johans högra hand - är på sitt trettonde år när franska revolutionen bryter ut 1789. Som så många andra dras han med av frihetens vindar och de nya idéerna om jämlikhet och mänskliga rättigheter. I Uppsala går han i demonstrationståg för tryckfriheten och är nära att avsäga sig sitt adelskap. Inte ens skräckväldets fasor kan bryta Gustafs entusiasm för den franska republiken: han hoppas alltjämt att revolutionens ursprungliga ideal ska kunna bli verklighet under en mindre blodtörstig regim. Ivägskickad av sin far 1797 på en ambitiös grand tour reser Gustaf under 2 ½ år genom England, Frankrike och Italien. Under hela resan för han dagbok och skriver brev till vänner i Sverige, däribland filosofen Benjamin Höijer. Den 21-årige studenten iakttar och analyserar sin omgivning på ett skarpsynt och förvånansvärt modernt sätt. Genom hans ögon får vi uppleva franska revolutionens slutfas innan Napoleon tar över makten. Gustaf af Wetterstedts grand tour blir en livsavgörande resa som utspelar sig på ett yttre såväl som ett inre plan.

Grevinnan Fredrique - morddramat i Falun 1815
978-91-89707-98-6
Fredrique Cronhielm af Flosta är en ung adelskvinna som trotsar det tidiga 1800-talets strikta moral. Hon förälskar sig i en man av folket och skandaliserar sin familj genom att föda en utomäktenskaplig son. Skuldsatt och utstött från societeten finner hon en välkommen räddningsplanka i form av en galant främling. Fredrique sveps med av ryttmästare von Eisenbergs intensiva uppvaktning och snart blir hon hans hustru. Men hennes nyblivne make visar sig ha oanade sidor såväl som ett dunkelt förflutet. Fredrique och hennes lille son dras in i en nedåtgående spiral som obönhörligt leder mot avgrunden.

Grevinnan Fredriques och sonen Augusts tragiska öden skildras här med utgångspunkt från samtida brev, kyrkböcker, rättsprotokoll och andra dokument. Via historien om ett enskilt rättsfall växer bilden av dåtidens samhälle och tankegångar fram. Här finns aktörer som Faluns landshövding Hans Järta – en av 1809 års män - och Fredriques förmyndare, den frisinnade sjömilitären Axel Klinckowström. Men det är framförallt kvinnor som står i fokus: Fredriques och hennes systrars olycksöden illustrerar tydligt kvinnors starkt begränsade rättigheter under en epok som endast ligger 200 år bakåt i tiden.