Profil

Profile photo ofanna.klockar.1251

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Barnboksförfattare, Fackboksförfattare, Pedagogik, Ungdomsboksförfattare
Mitt författarskap

Tillsammans med min kollega Mia Vestman driver jag företaget Skolbyrån. Vi arbetar med skolutveckling på olika sätt, samtidigt som vi värnar om den kreativa delen i vårt yrke; skrivandet. Jag har arbetat som lärare i över 20 år, och i min nuvarande roll har jag möjlighet att driva utveckling i skolan med utgångspunkt i denna erfarenhet.

Skolbyrån arbetar med att utveckla processer i skolan för att skapa likvärdighet, måluppfyllelse och trygghet. Men också för att skapa motivation, drivkraft och utveckling för såväl lärare som elever.
Vår senaste bok “Tryggt lärarskap” behandlar just detta tema, och ger handfasta tips för ett hållbart yrkesliv som pedagog eller skolledare.
Tidigare har vi gett ut boken “Med sikte på skolnärvaro” som på ett systematiskt sätt lotsar läsaren genom strategier för att öka elevers skolnärvaro.
Vår barnbok “Ulle, pappa och Rävis” kompletterar på många sätt det vi gör i skolan. Den är en reflektion av den tid vi lever i och speglar sådant vi ser och reagerar på i vår vardag. Boken passar särskilt bra för högläsning.

Vi skriver också läromedel.
En röd tråd i dessa är språk- och kunskapsutveckling.
- Första tråden är ett enkelt första läromedel för förskoleklass, och som repetition i åk 1. Här blandas olika ämnen på ett lekfullt sätt, med utgångspunkt i läroplanen.
- Röda tråden, Svenska/Sva (Skriv och öva, Läs och svara, Läs och skriv) är tre böcker som modellerar läsning/lässtrategier och lotsar eleven i skrivutvecklingen. Boken passar för högstadiet och passar extra bra för att repetera inför de nationella proven i svenska åk 9.
- Klara svenskan, språkstödjande lärarhandledning är ett komplement till det populära läromedlet “Klara svenskan”. Denna lärarhandledning är till för att stötta lärare som undervisar i det språkligt heterogena klassrummet.

Vi arbetar ofta med kommunikativa värden på olika sätt. Ett vanligt tema för våra föreläsningar är språklig sårbarhet och strategier/metodik för att lyckas i ett heterogent klassrum. Det är inte alltid lätt att kommunicera, och vi visar gärna på exempel för tydlig, strategisk och utvecklande kommunikation.

Boka oss för författarsamtal om:
- skrivprocessen
- modeller och mallar för att komma igång med skrivande
- läsutveckling och "skriv dig till läsning"
- bron mellan tal och skrift (och tillbaka) – hur stöttar vi eleven i detta?
- skriv egna texter med stöd av börjor och mallar
- lästema: så gör du för att komma igång
- läsning: välj rätt bok (kontext, relevans och nivå).Region
Stockholm
Tryggt lärarskap
9789144159782
Den här boken erbjuder verktyg och strategier för ett tryggt lärarskap. När vi är trygga i vår
professionella roll ökar motivationen, men även vår förmåga att hantera förändringar och
utvecklas. Sådan motståndskraft – resiliens – är viktig i ett komplext och utmanande
läraryrke, där man kanske inte alltid får det stöd man behöver, men där krav och behov är
många och stora.
Boken visar hur du som lärare uppnår trygghet och resiliens inom en rad olika områden.
Undervisningen är ett huvudområde, och här understryker författarna vikten av att ha en
medveten och varierad planering. I boken presenteras modellen randig metodik, som fångar
upp elevers behov och variationer och bidrar till att öka elevernas motivation och aktivitet.
Andra trygghetsområden som diskuteras i boken är uppdrag, organisation, utveckling,
ledarskap, relationer och kommunikation.
Tryggt lärarskap vänder sig till verksamma lärare inom alla skolformer och till lärare under
utbildning som söker förståelse för sin framtida yrkesroll. Boken kan också fungera som ett
stöd för den som organiserar och leder pedagogisk verksamhet.
Med sikte på skolnärvaro
9789178231195
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa riskfaktorer och bädda för en fungerande återkomst – närvaro.

En konkret och praktisk bok att använda för att starta upp ett fungerande närvaroarbete. Olika professioner, samt vårdnadshavare har glädje av boken för att förstå hur de kan samverka för elevens bästa.

Många skolor arbetar med boken i form av studiecirkel.
Ulle, pappa och Rävis
9789189741720
Det är morgon. I köket står pappa vid diskbänken och dricker kaffe. Han tittar på sin mobil.Ulle sitter vid bordet. Pappas ögon ser inte Ulle. Men Ulle är van. Pappa har alltid e-mail och bilder och sånt som han måste titta på i mobilen. Han har möten och meddelanden och samtal som är väldigt, väldigt viktiga. Det vet Ulle. Bredvid Ulle sitter Rävis. Det är en gosedjursräv. Hon fick den när hon var alldeles nyfödd. Då var de lika stora, men nu är Ulle större. Ulles räv får inte följa med till förskolan. Leksaker ska stanna hemma, säger pappa. Men när pappa inte ser så smyger Ulle ner Rävis i sin ryggsäck. Idag ska han få vara med på förskolan. Den här boken vill porträttera ett barn av idag. Men också en förälder av idag. En förälder som i sin iver att effektivisera vardagen blir otillgänglig för barnet. I boken får pappa och Ulle chansen till en omstart, och en tankeställare.
Klara svenskan Kompletterande lärarhandledning för språkstöd, åk 4,5,6
9789127460430
Kompletterande lärarhandledning för språkstödjande undervisning
Den kompletterande lärarhandledningen för språkstödjande undervisning underlättar för dig som lärare att ytterligare inkludera elever med svenska som andraspråk i arbetet med Klara svenskan och elevboken Tala, Läsa, Skriva. Handledningen innehåller språkstödjande tillägg till de befintliga lektionsuppläggen i den ordinarie handledningen. Den innehåller även bearbetade texter samt extra kopieringsunderlag. Materialet finns även på webben och du når detta via en unik kod på insidan av handledningens omslag.
Röda tråden Läs och skriv
978-91-85427-83-3
Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara är uppföljaren till Röda tråden Skriv och öva A + Läs och svara A
Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning.
Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt.
Med tydlig struktur och stöttning lotsas eleven genom övningar som ger självförtroende och verktyg för att utvecklas i svenskämnet- och i förlängningen i andra ämnen.