Profil

Profile photo ofanna.lovheim.9221

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Med viljan att förändra och förbättra för att nå ett hållbart samhälle!

Om mitt författarskap
I min bok - Gräv där du står – för en mänskligare & mer hållbar värld - lyfter jag fram att varje människa kan vara med och bidra i sin vardag, i det enkla och nära, för att nå en mer hållbar värld. I föreläsningen utifrån boken, ger jag inspiration och tips på hur man kan tänka kring hållbarhet och se vilka möjligheter som faktiskt finns att påverka. Istället för pekpinnar och dåligt samvete för saker vi inte gör eller borde göra, vill jag klappa åhörarna och läsarna på axeln för vad de redan gör, samt uppmuntra dem att ta nästa steg och göra något litet ytterligare. Det är summan av alla goda gärningar som kommer att lösa våra hållbarhetsutmaningar!

Mina framträdanden
Mångårig erfarenhet av scenframträdanden med föreläsningar, debatter och samtal gör att jag med glädje åtar mig uppdrag som föreläsare med utgångspunkt ifrån min bok. Utformningen av föreläsningen planeras i samråd med beställaren - jag anpassar upplägget utifrån tänkt målgrupp och sammanhang. Jag är bokningsbar över hela Sverige och arvode utgår efter överenskommelse, men Författarcentrums riktlinjer utgör miniminivå.

Min bakgrund i korthet
Med en jur-kand-examen från Uppsala universitet som grund har jag alltid lagt fokus på frågor kring mänskliga rättigheter och social hållbarhet, såsom mångfald, inkludering, integration, jämställdhet och barnets rättigheter.

Viljan att förändra och förbättra.
Det sammanfattar med några ord drivkraften bakom mina livs- och yrkesval. En vetgirig kvinna med ett brinnande engagemang för att göra världen till en rimligare plats för fler. Som 13-åring bestämde jag mig för att läsa juridik för att kunna företräda dem som är i utsatt position - viljan att förbättra. Det intressanta för mig är inte att tillämpa juridiken, utan att påverka hur juridiken utformas. Många år i allt från offentlig verksamhet, domstol, privat näringsliv till ideell sektor har gett mig den möjligheten - viljan att förändra.

Bredden och djupet ger styrkan
Arbete vid Sveriges riksdag, statlig förvaltning och domstol liksom inom ideell sektor och privat näringsliv. Utlandsvistelser i USA och Schweiz. Ett genuint intresse för opinion och dialog. Sammantaget har detta gett mig en god inblick i det svenska och globala samhällets komplexitet och gör att mina analyser av samhällsfrågor utgår ifrån ett helhetsperspektiv.

Lär mer om mig och mina övriga uppdrag på www.annalovheim.se
Region
Östergötland
Gräv där du står - För en mänskligare och mer hållbar värld!
9789186951764
Det är summan av alla människors små handlingar som räknas till slut.

Den här boken vill visa att hållbarhet är vad vi gör det till, var och en av oss. Författaren lyfter de globala målen inom Agenda 2030 som inspirationskällor och paketerar dem på ett enkelt sätt – med människan i fokus. Tanken är att du ska vilja bidra till den stora helheten på ett sätt som känns naturligt och passar dig, genom att gräva där du står.