Profil

Profile photo ofannika.strom-melin.2553

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare
Mitt författarskap
Jag har arbetat som journalist och främst bevakat utvecklingen i Europa och jag har skrivit flera böcker om EU:s historia och framtid. Jag talar gärna om utvecklingen av samarbetet i Europa, om aktuella europeiska politiska frågor och vilka utmaningar, möjligheter och problem som EU står inför.
Region
Stockholm
Monnets blinda fläck. Om EU:s grundare och hans skapelse. Dialogos förlag 2023.
ISBN 978-91-7504-426-2
Boken handlar om den i Sverige så märkligt okände Jean Monnet, fransmannen som tog initiativ till det som blev EU. Det är ingen vanlig biografi, utan en personligt skriven bok om den något excentriske Monnet och hans skapelse och det har varit väldigt roligt att försöka sammanfatta vad jag har kommit fram till under mitt långvariga intresse för EU:s historia och framtid. Den självlärde tidigare bankiren Jean Monnet lyckades ändra historiens gång i Europa och hans idéer påverkar fortfarande dagens EU.
Världen sedan 1989. Natur och Kultur 2019.
ISBN 978-91-27-17748-2
Boken utkom 2019, trettio år efter Berlinmurens fall, och jag beskriver hur världen inom några centrala områden ( bl a klimatet, migrationen, tekniken, politiken och ekonomin) förändrades efter1989. En öppnare och mer sammanlänkad värld växte fram efter kommunismens fall i östra Europa och Sovjetunionen, men länderna fick också allt svårare att göra något åt de gränslösa problem som också var en följd av att järnridån försvann.
Europas svaga hjärta. Från Haag 1948 till Budapest 2014. Dialogos förlag 2014.
ISBN 978-91-7504-269-5
Främlingsfientliga och extremt nationalistiska krafter blir starkare i Europa, men EU:s reaktioner är påfallande svaga. Samarbetet bygger på en paradox: tuffa krav om mänskliga rättigheter ställs på länder som vill bli EU-medlemmar, men motsvarande regler gäller inte för stater som redan är med. I boken beskriver jag utvecklingen från den historiska Europakongressen i Haag 1948 och funderar över varför fri rörlighet och marknad - inte mänskliga rättigheter - blev EU:s grundbult.
Göran Persson. Sveriges statsministrar under 100 år. Albert Bonniers förlag 2010.
ISBN 978-91-0-011998-0
Européerna. Arvet efter EU:s pionjärer Atlantis 2005.
ISBN 91-7353-052-2