Profil

Profile photo ofbernt.lundh.1696

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare, Feelgood, Historia, Novellförfattare, Prosa
Mitt författarskap
Om händelser, människor och människoöden i historien, framför allt hämtat ur min hembygds historia dvs Enköping med omgivningar.
Jag skriver och berättar om människoöden och låter människor som sedan länge är bortglömda berätta om sina liv med hjälp av vad som finns i diverse arkiv och om hur en berättelse kan byggas upp steg för steg, allt för att komma dessa personer närmare.

Böcker:

Den tjuvaktige klockaren
En barnmorskas berättelse
I skuggan av ett mördat barn
Har även skrivit en bok om stadsbranden i Enköping 1799.
I den skönlitterära genren:
Skrönor från en småstad
Region
Uppsala
Den tjuvaktige klockaren
978-91-7565-458-4
Boken handlar om människor som bott och levt i Enköping under 1800-talet.
Boken ger också en bild av livet i Enköping under 1800-talet, inte minst bland de som levde sina liv bland fattighjon, utstötta och kriminella i en tid då stödet från samhället var glest och synnerligen begränsat.
En barnmorskas berättelse
978-91-7565-613-7
Boken handlar om Maria Fägerström som verkade som barnmorska i Enköping under slutet av 1700-talet och om hur hennes liv kom att sammanvävas med tre barnamord som den lilla staden drabbades av. Det är också en berättelse om hur unga utsatta kvinnors förtvivlan och desperation, men även om grymhet och känslokall ondska.
I skuggan av ett mördat barn
978-91-7565-885-8
Boken handlar om ett mord på ett barn och hur det kan ha samband med en stor brand som ödelade en tredjedel av Enköping år 1799.
Skrönor från en småstad
9-789180-570480
En samling noveller som beskriver livet i en fiktiv småstad runt sekelskiftet 1900.Bland den lilla stadens invånare finner vi en och annan som i sina tillkortakommanden och avsaknad av en pålitlig livskompass hamnat lite snett på livets understundom något snåriga stig. De flesta levde dock sina liv så gott de kunde inom de snäva gränser det tidiga 1900-talets sociala regler och konventioner krävde, och som i dag kan tyckas något annorlunda och främmande. Vi må förlåta dem detta, ty de trodde sig leva i nutiden och de såg därför ingen anledning att ägna minsta tanke åt efterkommande generationers eventuellt granskande ögon.