Profil

Profile photo ofekim.caglar.7186

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Historia, Idrott och sport, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag är frilansskribent och författare till två böcker, Propagandafotboll (Leopard förlag, 2017) och Fotboll i krig och fred (Fri tanke förlag, 2020). Böckerna behandlar idrotten som ett socialt och kulturellt fenomen och handlar om spänningsfältet mellan fotboll och politik. Med historiska och nutida exempel visas hur fotbollen kan vara en samhällskraft, i både positiv och negativ bemärkelse. I mina texter och föreläsningar behandlar jag fotbollen som ett kulturellt uttryckssätt snarare än en vanlig idrott.

Jag har stor erfarenhet av att delta i olika författarbesök med vitt skilda målgrupper. Mina föreläsningar handlar främst om kopplingarna mellan fotboll och olika former av samhällsprocesser. Perspektivet kan beroende på inriktning fokusera på antingen historiska eller aktuella fall där fotbollen vävs samman med nationalism, olika former av konflikter, men också där idrotten har varit en konstruktiv kraft för integration och dialog.

En typisk föreläsning kan exempelvis handla om hur fotbollen har använts som ett propagandaverktyg av auktoritära stater genom historien, där föredraget avslutas med ett nedslag i herrarnas VM 2022 i Qatar.

Författarbesöken kan både utformas som traditionella föreläsningar, men också skrivarövningar där gruppen får läsa korta utdrag ur texter vilka sedan tolkas tillsammans och följs av skrivuppgifter. Detta har varit mycket uppskattat tidigare, inte minst då fotbollen ofta engagerar många, även de utan ett större litteratur- eller språkintresse.
Region
Stockholm
Fotboll i krig och fred - hundra år av konflikt och dialog
9789188589408
Fotboll och politik hänger inte ihop brukar det heta. Men riktigt så enkelt är det inte att skilja dem åt. Historien visar nämligen att både konflikter och fredsprocesser många gånger varit intimt sammankopplade med fotboll, kanske just på grund av att sporten visat sig vara ett effektivt verktyg både för att överbrygga och elda på motsättningar mellan grupper. Extrema former av nationalism sköljer med jämna mellanrum över fotbollsvärlden medan sporten andra gånger fungerar som ett medel för att främja dialog och inkludering.

Kan man bygga ett land med hjälp av fotbollen? Hur bidrog fotbollen till Algeriets befrielse? På vilket sätt har Zlatan politiserats? Med exempel och levnadsöden från olika delar av världen illustreras och förklaras fotbollens koppling till nationsskapande, internationella konflikter och fredsbygge. I Fotboll i krig och fred visar jag hur sporten bidragit till att både fördjupa spänningar och gynna fred i mer än 100 år.
Propagandafotboll
9789173437066
En spelare gjorde en fascistisk hälsning. En annan blev parlamentsledamot. En tredje tatuerade in Fidel Castro på armen. Bland fotbollens största profiler finns det gott om politiskt engagemang.

I Propagandafotboll presenteras en mängd spelare och tränare (och en domare) vars politiska intresse gör dem till några av tidernas mest profilerade företrädare för passningarna mellan fotboll och politik. De flesta vet idag att Maradona är vänstersympatisör. Men vilka är spelarna som har flörtat med fascismen? Varför är fotbollen en perfekt avspegling av ett samhälle? Och på vilket sätt är Lotta Schelin politisk?

Fotbollslitteratur kretsar oftast kring enskilda spelarbiografier eller fotbollen som fenomen. Propagandafotboll är ett bidrag till att göra den politiska fotbollen mer levande, genom porträtt av fotbollsprofiler med tydliga politiska kännetecken.