Profil

Profile photo ofekim.caglar.7186

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Historia, Idrott och sport, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag är frilansskribent och författare till två böcker, Propagandafotboll (Leopard förlag, 2017) och Fotboll i krig och fred (Fri tanke förlag, 2020). Böckerna behandlar idrotten som ett socialt och kulturellt fenomen och handlar om spänningsfältet mellan fotboll och politik. Med historiska och nutida exempel visas hur fotbollen kan vara en samhällskraft, i både positiv och negativ bemärkelse. I mina texter och föreläsningar behandlar jag fotbollen som ett kulturellt uttryckssätt snarare än en vanlig idrott.

Jag har stor erfarenhet av att delta i olika författarbesök med vitt skilda målgrupper. Mina föreläsningar handlar främst om kopplingarna mellan fotboll och olika former av samhällsprocesser. Perspektivet kan beroende på inriktning fokusera på antingen historiska eller aktuella fall där fotbollen vävs samman med nationalism, olika former av konflikter, men också där idrotten har varit en konstruktiv kraft för integration och dialog.

En typisk föreläsning kan exempelvis handla om hur fotbollen har använts som ett propagandaverktyg av auktoritära stater genom historien, där föredraget avslutas med ett nedslag i herrarnas VM 2022 i Qatar.

Författarbesöken kan både utformas som traditionella föreläsningar, men också skrivarövningar där gruppen får läsa korta utdrag ur texter vilka sedan tolkas tillsammans och följs av skrivuppgifter. Detta har varit mycket uppskattat tidigare, inte minst då fotbollen ofta engagerar många, även de utan ett större litteratur- eller språkintresse.
Region
Stockholm