Profil

Profile photo ofelisabeth.gerle.5088

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Filosofi, Religion, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati. (Korpens förlag, 2023)

Första upplagan slutsåld! Andra upplagan har just kommit ut.

Flera bibliotek har redan visat intresse för att ordna paneler och bokpresentationer. Efter COP28 vill många väcka ännu starkare engagemang för klimatet.

Boken Vi är inte idioter resonerar om vad som händer med människan när hon ses som kund, inte som medborgare. Då blir det svårt att se att vi alla tillhör ett gemensamt samhälle. På sikt riskerar det att underminera demokratin. Nu behöver vi möta klimathotet tillsammans. Boken vill vara en väckarklocka men framförallt en uppmuntan. Det är bråttom, men inte för sent. Vi kan alla bli förändringsmakare. Boken är skriven som en essä. Olika kapitel belyser olika teman. Ett tar upp frågan om meritokrati, som får människor att tro att allt är deras eget ansvar. Ändå vet vi att vi alla är beroende av vår omgivning. Ett kapitel resonerar om det dubbla utträdet. De superrika skaffar egna privata lösningar och de mest sårbara förlorar tilltron till samhället och dess institutioner. Är det ett sådant samhälle vi vill se? Utifrån statsvetaren Sofi Näsström presenteras en vision av demokrati som något befriande.
Jonna Bornemark och Kent Wisti rekommenderar båda boken och skriver om den på baksidan.

Elisabeth Gerle är van föreläsare och brukar ofta tala ganska fritt. Ibland i samtal. Ibland med en power point som lyfter fram vissa teman.

Så här skrev BTJ:
"Elisabeth Gerle, är präst och professor i etik. Hon har tidigare givit ut en stor mängd böcker så som Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte (2020) och Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (2015) som ur ett teologiskt perspektiv närmar sig olika ämnen. Nu är hon aktuell med boken Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi och demokrati där Gerle beskriver hur vårt samhälle och vår människosyn formats av samtidens politiska strömningar. Med hjälp av aktuell forskning diskuteras förflyttningen från offentlig till privat sektor och från medborgare till kund. Gerle hanterar det akademiska hantverket väl och lyckas med hjälp av aktuella och intressanta referenser beskriva olika typer av politiska ideologier och hur dessa påverkar synen på mänskligt värde. I Vi är inte idioter diskuteras på ett relevant och sakligt sett kopplingen mellan en växande kapitalistisk marknad och klimatförnekelse. Gerle tar avstamp från ett teologiskt perspektiv och argumenterar kring vikten av att en mer medmänsklig politik bör införas. Boken är ett intressant inlägg om samtidens rådande politiska strukturer och dess påverkan på människor och miljö.
Helhetsbetyg: 4.
se mer på hemsidan: www.elisabethgerle.se
Region
Skåne
Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati (Korpens förlag, 2023)
9789189401457
Mer info finns på hemsidan https://elisabethgerle.se

Elisabeth Gerles "Vi är inte idioter" tar sin utgångspunkt i det delade livet. Boken ställer grundläggande frågor om människosyn och visar utifrån aktuell forskning hur ekonomin i samhället organiseras på sätt som skapar rädsla och stress. Administrerar vi bort vård, bildning och socialt engagemang? Det blir dyrt, det hotar demokratin och gör det svårt att möta klimatkrisen.

Elisabeth Gerle varnar för konsekvenserna av att betrakta människor som kunder i stället för som myndiga medborgare. I samtal med filosofer och teologer genom tiderna och med fotfäste i dagens debatt lyfter hon fram andra synsätt. Vi är inte vår egen lyckas smed. Vi vet att vi är beroende av varandra. Klimat, ekonomi och demokrati är mer än individens ansvar. Vi är inte idioter.

Det är dags nu. Vi behöver ett större samtal om hur vi lever, vilka vi är och vad som är viktigt. För att våra ekosystem ska hålla. För att vi själva ska hålla. Läs Elisabeth Gerles bok så börjar vi där.

Jonna Bornemark

Denna bok är ett bevis för att att en känslighet för komplexitet och visionär övertygelse inte är varandras motsatser. Det kanske till och med förutsätter vartannat.

Kent Wisti

Mer info och författarfoton:

http://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=8268
http://bokforlagetkorpen.se/wp/?s=elisabeth+Gerle

Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte. Themis förlag
se hemsida www.elisabethgerle.se
Baksidestext:

”Jag var aktivisten, som kunde tillåtas vara oartig inför alla TV-kamerorna. Alltså stegar jag fram till talarstolen och rör lätt vid Olof Palmes högra armbåge. Jag glömmer aldrig hans blick. Fylld av undran, irritation och otålighet. Han var inte van att bli avbruten. Medan jag lågt förklarar att Den Stora Fredsresan måste få ställa frågorna först ser jag förvåning, gränsande till skräck, i hans ögon.”
Så inleds den personliga berättelsen om Den Stora Fredsresan. 1985 – 1986 uppvaktades över hundra regeringar för att bryta kalla krigets dödläge där två supermakter, USA och Sovjet, stod rustade mot varandra. Kärnvapen var det stora hotet.
Inspirationen kom från kvinnliga pionjärer som stred för kvinnlig rösträtt och fred i början av 1900-talet. Rösträtten lyckades man uppnå, trots stort motstånd.
Den Stora Fredsresan och andra fredsdemonstrationer bidrog till att kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar drogs tillbaka från Europa.
Idag ökar hoten åter från militarism och kärnvapen, liksom från klimatförändringarna. Att berätta om fredsresan har därför inte bara historiskt intresse. Det är ett sätt att uppmuntra. Det var omöjligt, men det hände.
Farlig förenkling. Religion och politik

Boken granskar de Sekulära Humanisterna och Sverigedemokraterna. Trots helt motsatta uppfattningar om mänskliga rättigheter så bäddar båda för en syn på muslimer som främmande.
Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt
I en tid präglade av både kroppskult och kroppsförakt ger boken en luthertolkning bortom fördomar om Luther på axeln. Luther bryter med en lång tradition av asketism och upprättar sensualitet, sexualitet, kroppen, musiken och vardagen som platsen för gudomlig närvaro.
Passionate Embrace. Luther on Love, Body and Sensuality