Profil

Profile photo ofelisabeth.gerle.5088

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Ekonomi, Filosofi, Religion, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag är van föreläsare och brukar ofta tala ganska fritt. Ibland i samtal med någon. Ibland med en powerpoint som lyfter fram vissa teman.

Min senaste bok resonerar om vad som händer med människan när hon ses som kund, inte som medborgare. Det gör det svårare att se att vi alla tillhör ett gemensamt samhälle. På sikt riskerar det att underminera demokratin. Det gör det också svårt att göra det som krävs för att möte klimathotet. Boken vill inte främst vara en väckarklocka utan en uppmuntan. Det är bråttom, men inte för sent är ett återkommande budskap. Vi kan alla bli förändrignsmakare. Boken är skriven som en essä och de olika kapitlen belyser olika teman. Ett tar upp frågan om meritokrati, som får människor att tro att allt är deras eget ansvar, medan vi vet från forskning att vi alla är beroende av vår omgivning. Ett kapitel resonerar om vad en tysk statsvetare kallar det dubbla utträdet. De superrika skaffar egna privata lösningar och de mest sårbara förlorar tilltron till samhället och dess institutioner. Är det ett sådant samhälle vi vill se? Utifrån statsvetaren Sofi Näsström presenteras en vision av demokrati som något befriande.
Jonna Bornemark och Kent Wisti rekommenderar båda boken.

Så här skrev BTJ:
"Elisabeth Gerle, är präst och professor i etik. Hon har tidigare givit ut en stor mängd böcker så som Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte (2020) och Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (2015) som ur ett teologiskt perspektiv närmar sig olika ämnen. Nu är hon aktuell med boken Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi och demokrati där Gerle beskriver hur vårt samhälle och vår människosyn formats av samtidens politiska strömningar. Med hjälp av aktuell forskning diskuteras förflyttningen från offentlig till privat sektor och från medborgare till kund. Gerle hanterar det akademiska hantverket väl och lyckas med hjälp av aktuella och intressanta referenser beskriva olika typer av politiska ideologier och hur dessa påverkar synen på mänskligt värde. I Vi är inte idioter diskuteras på ett relevant och sakligt sett kopplingen mellan en växande kapitalistisk marknad och klimatförnekelse. Gerle tar avstamp från ett teologiskt perspektiv och argumenterar kring vikten av att en mer medmänsklig politik bör införas. Boken är ett intressant inlägg om samtidens rådande politiska strukturer och dess påverkan på människor och miljö.
Helhetsbetyg: 4.
se mer på hemsidan: www.elisabethgerle.se
Region
Skåne
Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati
9789189401457
Mer info finns på hemsidan https://elisabethgerle.se

Elisabeth Gerles "Vi är inte idioter" tar sin utgångspunkt i det delade livet. Boken ställer grundläggande frågor om människosyn och visar utifrån aktuell forskning hur ekonomin i samhället organiseras på sätt som skapar rädsla och stress. Administrerar vi bort vård, bildning och socialt engagemang? Det blir dyrt, det hotar demokratin och gör det svårt att möta klimatkrisen.

Elisabeth Gerle varnar för konsekvenserna av att betrakta människor som kunder i stället för som myndiga medborgare. I samtal med filosofer och teologer genom tiderna och med fotfäste i dagens debatt lyfter hon fram andra synsätt. Vi är inte vår egen lyckas smed. Vi vet att vi är beroende av varandra. Klimat, ekonomi och demokrati är mer än individens ansvar. Vi är inte idioter.

Det är dags nu. Vi behöver ett större samtal om hur vi lever, vilka vi är och vad som är viktigt. För att våra ekosystem ska hålla. För att vi själva ska hålla. Läs Elisabeth Gerles bok så börjar vi där.

Jonna Bornemark

Denna bok är ett bevis för att att en känslighet för komplexitet och visionär övertygelse inte är varandras motsatser. Det kanske till och med förutsätter vartannat.

Kent Wisti


http://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=8268
http://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=8286