Profil

Profile photo ofgoran.dahl.7445

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Fackboksförfattare, Filosofi, Historia, Illustratör, Konst, Musik, Psykiatri, Religion, Samhällsvetenskap, Tecknad serie
Mitt författarskap
Jag föddes i ett industrisamhälle i nordöstra Skåne 1953. Jag började studera i Lund 1974, efter examen på grundutbildningen (fil. kand.) 1978 provade jag under ett halvår på att arbeta som mentalskötare, sjukvårdsbiträde och gymnasielärare. Men jag beslutade mig för att att börja på forskarutbildningen hösten 1978 för att bli doktor i sociologi, och den bedriften lyckades jag med i mars 1986, avhandlingen gavs ut som en vanlig bok, det blev min andra bok. Vid denna tid var jag mest intresserad av teorier, filosofi och forskning om skilda ämne som arbetslöshet, rasism, självmord och hur man kan bedöma vilken forskning som är ”nyttig”. 1993 startade jag min forskning om mitt specialområde: politik - dess historia, ideologier, regimer. Mitt författarskap avspeglar detta intresse, speciellt högerradikalismen och dess olika varianter. Jag har även skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar på svenska, danska och engelska samt skrivit en rad artiklar på de stora dagstidningarnas kultursidor. På senare tid (sedan 2014) har jag främst skrivit essäer och ett par noveller mest i nättidskrifter (om högerradikalism, arbetslivs- och klimatfrågor, federalism med mera).
Jag besöker mer än gärna bokhandlar, bibliotek, studieförbund och liknande för att berätta om mina böcker, om ämnen som politiska ideologier, högerradikalism, ”alternativhögern/alt-right/identitärerna”, skillnaden mellan auktoritet och auktoritär, ”illiberalism”, fascism, nazism, nationalism, rasism, populism, demokratifrågor, separatism, sociologi som ämne, globalism, ekonomiska system (kapitalism, statskapitalism, blandekonomi, planekonomi etc.). Jag kan även berätta om hur det var att växa upp i ett litet industrisamhälle på 1960-talet och de stora förändringarna i spåren av oljekrisen 1973 - att tre av de fyra stora i samhället fick läggas ner eftersom oljekrisen drabbade teko-branschen mycket hårt.

The Nature of Identitarianism. Routledge, London/NYC, maj 2023.

(redaktör) Jockel. Minne av Joachim Israel. Korpen. Göteborg 2018.

Folk och identitet. Identitarismen och dess källor. Korpen, Göteborg 2018. Ny reviderad upplaga maj 2023. Göteborg: Korpen.

(Med Daniel Görtz) Jordens kall. Ekologismens former, Köpenhamn: Metamoderna.

Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna.
Inspirationskällor. Pionjärer. Förvaltare. Ättlingar.
(More Radical than Hitler? On the Esoteric and Green Nazists. Sources. Pioneers. Keepers. Cousins.) Stockholm: Atlantis, 2006.
Ny reviderad upplaga maj 2023. Göteborg: Korpen.

Radical Conservatism and the Future of Politics. Sage,London, 1999.

Psykoanalys och kulturkritik, Symposion, Stockholm/Stehag, 1992.

(Med C-G Heidegren, red.) Konservativ revolution. Ernst Jünger och Carl Schmitt, Res Publica 23. 1993

(Med Kjell Nilsson och Sune Sunesson, två av tre kapitel, Kjell och Sune 1) Ska forskning vara nyttig? Socialstyrelsen, Stockholm, 1986.

Begär och kritik, Symposion, Lund/Stockholm, 1986.

Texter 1979-80, Nordiska Sommaruniversitetet, Ålborg, 1980.
Region
Skåne
The Nature of Identitarianism
9781138385528
The Nature of Identitarianism explores the background to this new far right movement.

Since its origins in France in 2003, Identitarianism has become one of the most influential far-right ideologies. Inspiring groups such as Generation Identity in Europe and the Alt-Right in America, Identitarianism has spawned a far-right constellation that includes white nationalist direct action groups, think tanks, “alternative media” organizations and social media “celebrities”. But the ideas that underpin Identitarianism are often poorly understood. This book examines the movement’s antecedents and intellectual lineage in the thinkers of the Conservative Revolution and the European New Right, as well as the influence of far-right gurus such as Francis Parker Yockey, Jean Thiriart, Julius Evola, and Aleksandr Dugin. The author also investigates how conspiracy thinking, antisemitism, and islamophobia feature prominently in the identitarian worldview.

This book will be essential reading for scholars and activists alike with an interest in race relations, fascism, extremism, and social movements.
Folk och identitet
9789188383372
Folk och identitet
Identitarismen och dess källor
Denna bok föddes i desperation och gnagande oro: hur kan en lögnare och gaphals bli president i världens än så länge mäktigaste stat? Och hur kan det komma sig att tänkande människor i USA men även Europa välkomnar detta?

I Folk och identitet beskriver Göran Dahl den nya alternativhögerns historiska och intellektuella rötter. Varifrån har den fått sina idéer och vilka är dess strategier och huvudargument?
Genom noggranna idéhistoriska analyser liksom intervjuer med ett antal tongivande högerradikala intellektuella, bland annat flera svenskar, visar författaren hur dagens alternativhöger hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala politiska konsekvenser.
Folk och identitet är den första bok som på ett skandinaviskt språk presenterar idéerna bakom denna nya radikalhöger.

Göran Dahl är professor i sociologi och författare. Under sin forskningstid har han de senaste tjugofem åren främst studerat den radikala högern. Utöver en rad artiklar i ämnet har han utgivit Radical Conservatism and the Future of Politics (1999) och Radikalare än Hitler? (2006).

… en utomordentligt viktig och tänkvärd bok. […] "Länken mellan nazismen och de radikalare delarna av dagens miljörörelse är den anti-demokratiska attraktionen", säger Göran Dahl …

Per T Ohlsson, Sydsvenskan

Göran Dahls bok är något så ovanligt som en bok skriven på svenska som befinner sig i den främsta internationella forskningsfronten. Han kartlägger den identitära rörelsen i dess olika nätverk och förgreningar, dess inspirationskällor och idéhistoriska rötter. Flera av de viktigaste aktörerna är svenskar, verksamma framför allt i det som har blivit identiteternas idealland, Ungern.
En av Dahls styrkor är att han sedan flera decennier intervjuat centralt placerade personer i dessa miljöer. Många av dem som driver identitära rörelser är välutbildade och de bör tas på allra största allvar. […]
… det är mycket svårt att göra en bok som Folk och identitet rättvisa. Trots att det är en kort bok, bara 264 sidor, fullkomligt flödar den över av kunskap. Min enda kritik är egentligen att den skulle kunna vara minst dubbelt så lång.

Christian Abrahamsson, Respons

Længere tilbage har disse strømninger igen rødder i den »konservative revolution« i mellemkrigstiden og dens forbindelser til esoterisk traditionalisme – og længst tilbage i »Ideerne fra 1914«, de radikale nationalismer, der én gang for alle ville gøre op med »Ideerne fra 1789«, arven fra Oplysningstiden. Efter denne dystre, men kompetente vandring tilbage ad nogle af det 20. århundredes mindre kendte, mørke veje opsamler bogen identitarismens kerneideer: antisemitisme, islamofobi, anti-amerikanisme, anti-oplysning samt konspirationsteorier.

Fredrik Stjernfeldt, Weekendavisen

Alt i alt er det faktisk en svært bra bok! […] dessuten den definitive boken for deg som både ønsker å stifte bekjentskap med det identitære miljøet lokalt, og samtidig få et litt dypere dykk i den ideologiske materien.
Det er også dette, balansen mellom å være en innføring og en mer omfattende studie, som er styrken i Dahls bok. Den er interessant både for folk som ikke kjenner til tematikken og for de med inngående kunnskaper. […]
Det er forfriskende å lese en bok som skjærer gjennom galskap gjennom å kalle det galskap, antisemittisme gjennom å kalle det jødehat, og faktisk omtaler reinspikkede nazister som nazister.

Magnus Eriksson, Antirasistiskt.no

Göran Dahl har med sin forskning på ett förtjänstfullt sätt kartlagt hur de olika fascisterna, antisemiterna och högerpopulisterna på olika sätt interagerar för att destabilisera Europa.
Dahl kallar denna rörelse ”Identitarismen”, vilket är klargörande och visar att det inte bara är vänstern som ägnar sig åt identitetspolitik. I själva verket har det aldrig diskuterats identitet så mycket som på senare år, om än ur olika perspektiv. […]
Göra Dahls bok är en bra vägledning för att förstå hur identitarismen ser ut och även hur den måste bemötas.

Björn Sandmark, Dala-Demokraten


Första upplagan 2018. Slutsåld. En andra upplaga utkommer under sommaren 2023.
266 sid.

Radical Conservatism and the Future of Politics
0761954139
Over the last 30 years the post-war centre-ground which recognized the welfare state, the funding of education, protection of the environment and the management of capitalism as the proper business of the state, has fragmented. Emphasis on the freedom of the individual and the proper limitations of state power has changed the climate of everyday life.
This book locates the roots of radical conservatism in the writings of Nietzsche, Dostoyevsky, Heidegger, Junger and Schmitt. It documents the radical conservative worldview and points to limitations in its perspective. Dahl asserts that we should be wary of considering radical conservatism as a singular phenomenon and discusses global divergences in belief and policy.


Psykoanalys och kulturkritik
9171390286
Är vårt beroende av staten och marknaden knutet till de former av beroende som grundläggs i vår barndom? Finns det i så fall alternativ som kan leda oss ur omyndigheten?
Essäerna i denna bok vill skissera konturerna till ett myndigt liv genom att ta sin utgångspunkt i en psykoanalytiskt färgad kulturkritik. Psykoanalysen framställs som ett alternativ både till en individualism som vill förneka vårt beroende av varandra och till en destruktiv nihilism som hävdar att ingenting är möjligt.

Slutsåld.
Jockel - minnen av Joachim Israel
9789188383341
Joachim Israel (1920-2001) kom som flykting till Sverige 1938. Han började som lantarbetare och statare, arbetade som nydanande barnpsykolog och blev slutligen välkänd professor i sociologi och stridbar samhällsdebattör. Hans böcker översattes till många språk och hans temperament var legendariskt.
I denna bok har ett antal tidigare studenter och kollegor samlat minnesbilder av Joachim Israel. På så sätt utgör Jockel ett bidrag till sociologins historia i Sverige liksom en levande beskrivning av det akademiska livet i Lund under 70- och 80-talen.

Medverkar gör Göran Dahl, Johanna Esseveld, Ron Eyerman, Carl-Göran Heidegren, Per-Olof Olofsson och Anders Ramsay.
Dessutom innehåller boken ett samtal mellan Zygmunt Bauman och Israel. Boken asvslutas med en längre intervju som Tomas Forser genomförde med Joachim Israel.

"Tillsammans ger författarna av denna lilla minnesbok en bild av en person kvalificerad för rollen som en public intellectual. Grunden för detta är naturligtvis att han hade något att komma med i tidens viktiga frågor, här exemplifierat med konflikten mellan s.k. positivistisk och icke-positivistisk vetenskapssyn. Och att det bakom måste finnas starkt patos, som lånar kraft till inlägg utöver de rent vetenskapliga; i Israels fall t.ex. i ett lidelsefullt försvar för välfärdsstaten, sexuell frigörelse och uppslutning bakom Russeltribunalen. […]
Det finns ytterligare en aspekt på Israel, som antyds i Dahls antologi, och som kanske är en nyckel till förståelsen av honom. Hans ursprungliga plan, när han lämnade Tyskland 1938, var att ta sig till Palestina och delta i ett vänstersionistiskt projekt grundad på en tanke om kibbutzen som en väg till en bättre framtid. Inspiratör förefaller i hög grad ha varit Martin Buber, den judiske filosofen, vars tänkande var präglat av sökandet efter i det närmaste utopiska utvägar ut ur det elände som regelbundet drabbar mänskligheten, i all synnerhet judarna. Och då är det kanske ingen tillfällighet att Israels sista bok kom att handla om Buber. Det är väl inte särskilt vågat att anta att det patos, som han t.ex. visade i försvaret för välfärdsstaten, i sociala och andra politiska frågor på något sätt hängde samman med den buberska utopism han inspirerats av under de år då nazistisk förintelse var ett reellt, personligt hot."

Sven Jönsson, Facebook