Profil

Profile photo ofgoran.dahl.7445

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Biografi, Fackboksförfattare, Filosofi, Historia, Illustratör, Konst, Musik, Psykiatri, Religion, Samhällsvetenskap, Tecknad serie
Mitt författarskap
The Nature of Identitarianism. Routledge, London/NYC, maj 2023.

(redaktör) Jockel. Minne av Joachim Israel. Korpen. Göteborg 2018.

Folk och identitet. Identitarismen och dess källor. Korpen, Göteborg 2018. Ny reviderad upplaga maj 2023. Göteborg: Korpen.

(Med Daniel Görtz) Jordens kall. Ekologismens former, Köpenhamn: Metamoderna.

Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna.
Inspirationskällor. Pionjärer. Förvaltare. Ättlingar.
(More Radical than Hitler? On the Esoteric and Green Nazists. Sources. Pioneers. Keepers. Cousins.) Stockholm: Atlantis, 2006.
Ny reviderad upplaga maj 2023. Göteborg: Korpen.

Radical Conservatism and the Future of Politics. Sage,London, 1999.

Psykoanalys och kulturkritik, Symposion, Stockholm/Stehag, 1992.

(Med C-G Heidegren, red.) Konservativ revolution. Ernst Jünger och Carl Schmitt, Res Publica 23. 1993

(Med Kjell Nilsson och Sune Sunesson, två av tre kapitel, Kjell och Sune 1) Ska forskning vara nyttig? Socialstyrelsen, Stockholm, 1986.

Begär och kritik, Symposion, Lund/Stockholm, 1986.

Texter 1979-80, Nordiska Sommaruniversitetet, Ålborg, 1980.
Region
Skåne