Profil

Profile photo ofhenrik.teleman.8901

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Etnologi, Konst, Realism, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag har hela mitt liv arbetat med stora sociala konstprojekt med vanliga människor i centrum. Mitt kanske mest kända projekt var när jag 1996-98 göt av arbetarhänder, när deltagaren satt fast i gipset pratade vi om jobbet och livet. Det blev en stor vandringsutställning och också en bok – HÄNDER. Jag är också känd för att startat Virserums Konsthall och varit dess chef under femton års tid. Att intervjua människor och engagera människor i den konstnärliga processen är det mest spännande som finns. Underifrånperspektivet är centralt – att ge en bild av livet och samhället bortom den som vanligtvis sprids genom olika medelklass- och storstadspräglade media. Jag bor på en liten gård utanför Virserum och delar mitt liv mellan skogen och Malmö. Överhuvudtaget är skogen oerhört viktig i mitt liv och jag har lett flera internationella projekt om hållbarhet och allt man kan göra av trä. Jag har också givit ut boken Skogens människor.

De senaste åtta åren har jag arbetat med två stora flyktingsprojekt. 2016-2018 arbetade jag med projektet I telefonen finns hela människan. Jag intervjuade ett hundratal nyanlända och fick bilder från deras mobiltelefoner. Fokus låg inte på elände och flykt utan på vem man var och den man ville bli. Utställningen turnerade till åtta museer och SR P1 gjorde femton radioprogram. Sedan 2020 har jag träffat ungefär hälften av dem jag träffade då, några flera gånger. Vad hade hänt med dem, men framförallt i dem?

På ytan kanske utställningen och boken Drömmar på månen verkar handla om vägen in i det svenska samhället, men framförallt handlar det om att vara människa; om sådant som gör oss glada eller osäkra, om barnen, kärleken och ... döden.

Sedan några år sedan är jag väldigt fokuserad på hur ett dokumentärt material kan gestaltas på ett så allmängiltigt och spännande sätt som möjligt – oavsett om det gäller en utställning eller en bok, eller på annat sätt.

www.itelefonenfinnshelamänniskan.com
www.henrikteleman.com
Region
Skåne