Profil

Profile photo ofingrid-kinne.lindgren.9086

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Min senaste bok som kom ut i somras är en intervju- och debattbok och handlar om åldersdiskriminering, Bort med ålderismen - så får vi ett Sverige för alla åldrar. Den är skriven tillsammans med läkaren och liberala politikern Barbro Westerholm, som hann gå bort strax innan boken var klar. Jag har även varit medförfattare till Barbro Westerholms memoarer Om att aldrig ge upp.
och skrivit en biografi tillsammans med min syster Susanna Rosén, Två systrar om sin morfar Gustav Rosén, även han liberal politiker men för ca 100 år sedan.
Region
Bort med ålderismen - så får vi ett Sverige för alla åldrar
9789198679243
Bort med ålderismen - så får vi ett Sverige för alla åldrar är en viktig bok om den orättvisa åldersdiskrimineringen och ålderismen i Sverige idag och vad som bör göras för att stoppa den.

Det råder ingen tvekan om att det förekommer ålderism i Sverige. Det visar sig i mediebilden av äldre, i synen på seniorer i forskningen, vården, omsorgen, politiken, lagstiftningen och som arbetskraft. Människor behandlas sämre, på grund av sin ålder.
WHO har slagit fast att åldersdiskriminering går ut över människors hälsa, välbefinnande och mänskliga rättigheter och kostar samhället enorma summor. Ålder är en av diskrimineringsgrunderna i Sverige. Ändå går mycket få fall till domstol.

Med bakgrund i WHO:s rapport, en mängd artiklar och sina egna erfarenheter har författarna intervjuat experter, forskare och politiker för att sätta fingret på vad ålderism egentligen är, och vad vi ska göra åt den.

Barbro Westerholm och Ingrid Kinne Lindgren har skrivit boken som en introduktion i ämnet ålderism. Den åskådliggör diskrimineringen av äldre, såväl medveten som omedveten. Boken är också en inspirationskälla för alla dem som vill engagera sig i frågan och föra Barbros viktiga arbete vidare.
Om att aldrig ge upp
9789180060714
"Sällan har så många så mycket att tacka enda människa för... I alla sina roller har hon använt sin makt för att undanröja hinder så att människor ska kunna leva sina liv som de själva vill. En imponerande livsgärning av en orädd, kontroversiell kvinna med en energi som kan flytta berg." Ingalill Mosander, Aftonbladet

För första gången berättar den outtröttliga Barbro Westerholm om sitt liv som kvinna, läkare, ämbetsman och liberal riksdagsledamot. Under mer än fem decennier har hon påverkat och förändrat det svenska samhället i en mängd sociala frågor, från vaggan till graven. Hon brinner för att undanröja hinder så att människor kan leva sina liv som de vill så länge det inte skadar någon annan.

Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom. Efter detta har hon varit engagerad i andra frågor kring homosexuellas rätt och fortsatt att arbeta för HBTQ-frågor och homo-, bi- och transpersoners rättigheter. I riksdagen har hon lyft frågor om sex och samlevnad, genus, alkohol, tobak, narkotika, åldersdiskriminering och dödshjälp. Ibland går hon i mål, ibland inte men hon ger aldrig upp.
Två systrar om sin morfar Gustav Rosén
9789186581473
Två systrar, Ingrid Linne Lindgren och Susanna Rosén, har skrivit en vindlande reportagebok om sin morfar - den store norrlandskämpen Gustav Rosén, som under fyra decennier stred för Norrland i allmänhet och Västerbotten i synnerhet. Han blev under sitt rika och omväxlande liv bland annat chefredaktör för och ägare av Västerbottens-Kuriren, riksdagsman, statsråd och landshövding.

Systrarna gav sig ut på en reportageresa för att söka människan bakom den staty som står mitt i Umeå men också för att ta tempen på de stora frågorna i dagens Västerbotten och norra Sverige.

Gustav Rosén var en i många sammanhang stridbar person. Han är en av få tidningsutgivare som hamnat i fängelse för brott mot Tryckfrihetsförordningen sedan han i Västerbottens-Kuriren anklagat lokala makthavare för mutbrott. Detta är värt att uppmärksamma då den svenska Tryckfrihetsförordningen år 2016 fyller 250 år, 100 år efter att Gustav Rosén avtjänat sitt tre månader långa fängelsestraff för tryckfrihetsbrott.

Denna bok är en inspirerande berättelse om en man som förenade ett brinnande engagemang med en osedvanlig handlingskraft. Men också en resa i dagens Norrland som svar vad den norra landsänden kan och förmår med hjälp av eldsjälar då och nu.