Profil

Profile photo ofkarin.andreason.9571

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Barnboksförfattare, Fackboksförfattare, Idrott och sport, Pedagogik
Mitt författarskap
Jag är förskollärare/rektor och arbetar på förskolan Grinden i Gnesta. Jag har man och tre vuxna barn och barnbarn som jag älskar att umgås med. Jag arbetar med att förbereda barnen inför skolstart och grundlägga deras färdigheter inom motorik, språk, läs-och skrivutveckling för att få en lyckad skolgång och positiv självkänsla.
I min ungdom fick jag lyssna på spännande berättarskatter och där föddes nog fantasin och längtan efter att få skriva och göra något kreativt. Jag fascinerades av böckernas magi-hur man kunde leka med orden, uttrycka tankar och berätta för andra. De senaste åren har barns språk och motorikutveckling försämrats betydligt då de är mer stillasittande framför sociala medier. Som författare hoppas jag kunna inspirera barn till ett växande läsintresse där de för en stund kan få befinna sig i sagans underbara värld. Min förhoppning med böckerna "Medveten motorisk träning" och "Snuffe Kanin" är att barn ska komma i gång med rörelse och tycka det är kul!

Jag debuterade som författare 2016.
Region
Sörmland
Medveten motorisk träning
9789127445130
Boken inspirerar till och ger vägledning i hur man kan arbeta medvetet med barns motorik.

Läromedlet inleds med en teoridel som ger bakgrund till hur vår hjärna, nervsystem, reflexer och olika sinnen samverkar i lärandet. Därefter följer en beskrivning av Rörelsepasset, som består av elva grundläggande rörelser. Varje rörelse är utförligt beskriven och det finns också filmer som visar rörelsen samt vilka övningar man kan göra för att träna dessa. Filmerna finns att ladda ned via QR-kod i boken. I bokens avslutande del finns Hjärnåttan, som är en bank av motoriska övningar och lekar att använda i förskolans verksamhet. Till varje övning finns beskrivet vilka reflexer, sinnen och lärandeområden som tränas genom tydliga symboler. Även till dessa lekar finns filmer.

Till boken finns förutom filmer en mängd extramaterial som exempelvis samlingsförslag och screeningmaterial.
Snuffe kanin i djungeln
9789180736206
Snuffe kanin är en RÖRELSEBOK/SPRÅKBOK för 3–6 åringar som handlar om den nyfikna kaninen Snuffe som, i lekens värld, möter djur som rör sig på olika sätt.
Snuffe undrar om barnen kan göra som djuren gör – åla, krypa, hoppa, snurra, flyga med mera.
Boken är unik på så sätt att den tränar både språkljud och motiverar till rörelseträning vilket är högst aktuellt när media idag rapporterar om barns svårigheter med sin grov -och finmotorik.
Man kan använda boken som sagobok, I boksamtal eller som rörelsebok där man tillsammans med barnen ger sig ut i djungelns värld på en fantasi-och rörelseresa!
På köpet får barnen dessutom lite språkträning och faktakunskap i en lekfull berättelse.
Min förhoppning med boken är därför att barn ska komma i gång med rörelse och att de ska tycka det är kul!