Profil

Profile photo ofkarin.hedner.3443

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Andlighet, Biografi, Poesi, Psykologi, Religion
Mitt författarskap
Min bok ”Undran och förundran” är en samling personligt hållna texter med reflektioner över företeelser i stort och smått, som väckt min undran och förundran under livets gång. Jag reflekterar i boken över så vitt skilda ting som tillit, vänskap, katter, språk, vrede, väder, isolering, nåd och tacksamhet. Somliga undringar får ett svar, inför andra får förundran sista ordet. Boken inbjuder läsaren till egen begrundan av livets villkor, specifika glädjeämnen, svårigheter och allmänna obegriplighet. Boken är utgiven på Ekström & Garays förlag 2022.

Jag har tidigare också gett ut två böcker på eget förlag:
”Om…” - 99 haikudikter om naturens växlingar och hjärtats rörelse (2011)
”Rituell dans - livets dans” (2012)

Jag är läkare till professionen. När jag inte skriver träffar jag mina vänner, barn och barnbarn, dansar rituell dans, stickar tröjor, sjunger i kyrkokör, odlar min trädgård, läser och dricker te.
Region
Skåne