Profil

Profile photo ofkatarina.mannheimer-ahlstrom.9915

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Dokumentär, Psykologi
Mitt författarskap
Min första bok, som kom ut 2014, heter "Dit hjärtat längtar" och handlar om personlig utveckling eller medvetandeutveckling. Den fokuserar på det mänskliga egot och inkluderar en modell för personlighetstyper som heter Ennragrammet. Boken utgår från självkännedom som förutsättning för all personlig utveckling. Jag har använt boken mycket för kurser och föreläsningar.

Min andra bok kom ut alldeles nyligen, 21/9-2022 och den heter "Jag ska klara det här -om att leda sig själv med kärlek genom sjukdom". Detta är berättelsen om min personliga resa med bröstcancer under våren och sommaren 2020. Jag fick diagnosen mitt i coronapandemins första våg och för att skydda mig mot viruset isolerade jag mig i karantän under de 12 dagar som förflöt mellan diagnos och operation. Som hypnosterapeut och meditationsledare kände jag att jag hade många värdefulla redskap att tillgå. Jag beslöt mig för att se karantänen som en retreat och gick in för att aktivt hjälpa till i min läkning med de resurser jag hade till hands. Jag satte mig även in i vilken typ av förhållningssätt, kost och livsstil som kan hjälpa till att motverka cancer. I boken delar jag med mig av de metoder jag använde. Framförallt är detta en bok om självkärlek, hopp, och tillit i en omskakande livssituation, en bok som kan inspirera även i andra situationer.
Region
Stockholm