Profil

Profile photo ofmaria.lundberg-.5744

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag skriver om barns rätt att växa upp utan våld och övergrepp samt dess konsekvenser.
Jag är utbildad socionom och har en magisterexamen i socialt arbete.
Mitt intresseområden är inom socialtjänstens enhet för barn och unga.
Jag har skrivit en bok om uppväxtvillkor och dess konsekvenser.
Vid ett författarbesök erbjuder jag kunskap kring socialtjänstens arbete med barn och unga. Från orosanmälan till ev.insats.
jag talar om tecken på barns utsatthet och vad man som yrkesverksam och privatperson kan
gora för att hjälpa ett barn.
Region
Stockholm
Du ska inte bära skammen för det som hänt
Detta är en självbiografisk skildring av hur det kan vara att växa upp i en dysfunktionell familj. Det är en stark och ärlig berättelse om hur en ung flicka under flera års tid blir utsatt för sexuella övergrepp av sin egen pappa och om den långa vägen tillbaka.

Författaren resonerar kring frågorna om det går att komma över skamkänslor och börja känna tillit, samt om det är möjligt att återigen hitta ett liv värt att leva.

Vi vill även med boken uppmana alla vuxna att våga se barnen omkring oss. Hur ska vi agera och vad kan vi göra för att tillsammans se till att inget barn ska behöva gå igenom det som författaren själv varit igenom? Genom denna bok vill författaren även ge läsare som känner igen sig hopp och mod att söka hjälp.


förord av Suzanne Osten