Profil

Profile photo ofmarianne.engman.9100

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Fackboksförfattare, Samhällsvetenskap, Teknik och industri
Mitt författarskap
I "Din biljett till internet - Kom i gång och förstå den moderna tekniken" vill jag presentera den moderna tekniken och dess möjligheter i så lättillgängligt format som möjligt. Även den som inte alls är intresserad av teknik ska både orka och vilja läsa igenom boken och lära sig någonting nytt. När man sedan har koll på det mest grundläggande kan man ta reda på mer på egen hand, om man vill. Kanske vågar man pröva sig fram utan att alltid behöva be om hjälp av någon annan. Boken ger massor av tips även till den som redan är igång men känner att tekniken ofta krånglar och att man ofta behöver be någon om hjälp.

Det finns över 2 miljoner personer som är över 65 år i Sverige. Av Internetstiftelsens rapport från 2020 om digitalt utanförskap framgår att nästan alla i Sverige använder internet men många behöver hjälp med att använda digitala tjänster. Min erfarenhet är även att många som använder internet inte till 100% förstår hur allting hänger ihop och vad som är vad:

- Man kan inte googla fram information man behöver, trots att man har en smartphone.

- Man har en gmail-adress men inte så bra koll på vad ett Google-konto är (eller på att man själv faktiskt har ett sådant).

- Lösenorden är bortglömda och man vet inte hur man återställer dem.

- När man inte förstår vad wifi är blir det svårt att t ex utnyttja hotellets gratis wifi när man är på semesterresa.

- Man hade det tråkigt när pandemin stängde biblioteken och man vet inte om att man kan läsa böcker på nätet.

Digitaliseringen av de grundläggande funktionerna i samhället - såsom exempelvis digitaliseringen av tillgången till sjukvård - är ett stort problem för många. Den som inte har tillgång till eller de mest grundläggande kunskaperna om internet är föga hjälpt av rådet “läs mer och boka tid på 1177.se”. Man känner sig också utanför i samhället när man hela tiden blir påmint om att man inte kan och inte förstår; “skanna QR-koden för att läsa mer”, “boka tid på vår hemsida” eller “mormor, kan du swisha mig i stället för att ge kontanter?”. Vad är en QR-kod, vad är en hemsida, vad betyder swisha?
Region
Stockholm