Profil

Profile photo ofmichael-h.lindgren.2387

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Historia, IT, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och industri
Mitt författarskap

Jag önskar komma ut i biblioteken och berätta om det spännande och inspirerande innehållet i mina två böcker, se mer nedan:

Föreläsningens titel: CHRISTOPHER POLHEM MÅNGSYSSLAREN - ENTREPRENÖRNAS ENTREPRENÖR.
Christopher Polhems Testamente. Berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige, 2011.

Föreläsningens titel: DATORER PÅ 1800-TALET?
Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz, 1987, 1990.

I fokus står vanliga människor, teknik, innovationer, energi, naturvetenskap, ekonomi, religion, natur och miljö - allt i de långa historiska perspektiven.

Som innovationshistoriker, forskare och författare om människan och tekniken arbetar jag som en detektiv i bibliotek, arkiv och föremålssamlingar. Böcker, brev, dokument, ritningar, skisser, föremål och detaljer i dessa är mina källor. Min erfarenhet är att vissa resultat bara kan nås genom att studera samtliga tillgängliga källor. Det ger jag gärna intressanta exempel på. Dessutom krävs en tvärvetenskaplig överblick och ett betraktande av långa historiska tidsrymder i de internationella perspektiven.

Jag har också många års erfarenhet som lärare och pedagog och berättar gärna för alla intresserade åhörare. Det här är inte torr och tråkig teknik. Människorna och tiden står i fokus. "Det här är underhållning", som några har sagt. "Ingen föreläsning - föreställning". Tack! Med rätt huvudpersoner i de intressanta märkliga berättelserna jag valt att studera kan det bli så.

Jag erbjuder även andra tvärvetenskapliga föreläsningar i teknik- och vetenskapshistoria baserade på samma typ källor som ovan. Böcker på dessa teman är på väg, men i väntan på dem, så gör jag föreläsningar.

Teknikens många ansikten.
Denna föreläsning är ett collage – med många små mer eller mindre, lika osannolika som okända, berättelser om människans uppfinningsrikedom på teknikens och naturvetenskapen område. Det handlar om en serie nedslag i historien och om bakgrunden till mycket av den teknik vi har idag, misstag och oanade konsekvenser – och om den ibland krokiga vägen hit.

Svenska innovatörer.
En illustrerad berättelse, en kavalkad, om de första innovatörerna och entreprenörerna som, med olika bakgrund, förutsättningar och drivkrafter, byggde upp Sverige och gjorde vårt lilla land omtalat och respekterat i hela världen. Föreläsningen omfattar tiden från 1650 till idag.


Jag sammanfattar och berättar om innehållet i mina böcker på ett vetenskapligt, pedagogiskt, rikt illustrerat och inspirerande sätt, samt ger gärna exempel på mitt sätt att forska på människan och tekniken i historien.

Jag är bosatt i Stockholm, men gör gärna författarbesök över hela landet.

Författarförbundets minimitaxa, tack.

Michael H Lindgren
Fil dr i Teknik och Social Förändring / civ ing maskinkonstruktion.
Varit universitetslektor i teknik- och innovationshistoria och i teknikdidaktik.
Rekonstruerar och bygger kopior av historiska maskiner.

www.innovationshistoria.se
Region
Stockholm
Michael H Lindgren. Glory and Failure. The Difference Engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz, 1987, 1990
ISBN 9178701465, ISBN 0262121468 2:a upplagan USA

Glory and Failure är min doktorsavhandling i filosofi i Teknik och social förändring. Den är publicerad i Sverige och i en andra upplaga internationellt. Finns endast på engelska.

Denna mångfacetterade innovationshistoria som börjar i det gamla Babylon, har ingredienser som astronomi, flitiga munkar i kloster, kungar, navigation, boktryckarkonst m m.

Jag erbjuder en rikt illustrerad föreläsning om innehållet i min tvärvetenskapliga bok Glory and Failure om datorernas förhistoria – om några fascinerade historiska personer och deras försök att skapa ett helt nytt teknikområde. Det handlar om märkliga räknemaskiner med minnen, printer och program – men med kugghjul och långt innan elektriciteten kom! De kallades differensmaskiner! Den spännande historien utspelar sig i Darmstadt, London och Stockholm på 1700- och 1800-talen.

Möt den rike bankirsonen Charles Babbage i London, mitt under den Industriella revolutionen, och följ hans försök att bygga en ångdriven ”mechanical brain” åt engelska staten och för hela världen! Projektet pågick mellan åren 1821 och 1833. Men trots att han hade några av dåtidens skickligaste ingenjörer i sin verkstad och tillgång till ofantliga mängder pengar – så misslyckades han!

Men 1836 började Edvard Scheutz, en 14-årig pojke i Stockholm bygga en sådan komplicerad maskin, med de enklaste verktyg som han fick av sin pappa Georg. Efter mycket möda stod Edvards maskin klar – den första kompletta programstyrda räknemaskinen med printer i världen – byggd av skrotmetall och trä, färdig 1843! Nu skulle världen erövras med den senaste tekniken och t o m människoliv skulle kunna räddas...

Det är en berättelse om prestige och vansinne, tryckfrihet, silver och guld, ånga och ekorrar, Charles Dickens och Lord Byron, kärlek, fattigdom, nationalism, frenologi och mycket annat.

Skrivet om min bok Glory and Failure:

This is the type of book that comes along all too infrequently. It is good. In fact, it is very good. […] As a social and technical history, this book is a great success. It not only provides a superb introduction to the whole subject of difference engines by surveying the existing literature but also contains enormous amounts of new historical information and a fine analysis of the influences on the major projects and participants. This book will become a classic and should be on the bookshelf of anyone interested in history.
Computing Reviews. M. R. Williams, Jun 1 1988

A glorious story about two almost unknown Swedish inventors. The story of Georg and Edvard Scheutz is a well written and entertaining scientific book. […] This is a book to read both for those who have a general interest in history of technology and for those who have a particular interest in Swedish history and inventors.
Amazon. Reviewed in the United States on September 3, 2001


Föreläsningens titel: DATORER PÅ 1800-TALET?
Michael H Lindgren. Christopher Polhems Testamente. Berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige, 2011
ISBN 9789197993401

Denna delvis otroliga innovationshistoria handlar om en av våra mest spännande personligheter - Christopher Polhem (1661-1751). Många känner idag till hans namn, men inte mycket mer. Därför berättar jag gärna, med många fina bilder, om hans långa liv, hans drömmar, hans framgångar och motgångar, hans familj och om hans stora förhoppningar för Sverige.

Detta är berättelsen om invandrarsonen som föddes under enkla förhållanden på Gotland, blev föräldralös, uppmärksammades av två kungar och levde de sista decennierna av sitt liv som en förmögen man. Endast genom hans brinnande intresse, unika förståelse för teknik och kreativitet blev denna hans resa genom samhällsklasserna möjlig.

Många menade dessutom att han var den främste mekanikern, uppfinnaren och byggherren i riket. Det är berättelsen om en ensam persons strävan att revolutionera gruvhanteringen i landet, och samtidigt förvandla jordbrukslandet Sverige till ett industriland - långt innan den industriella revolutionen kommit igång i England.

Det är också en historia om högre teknisk utbildning 130 år innan våra tekniska högskolor grundades, och om avancerad automatiserad serieproduktion två århundraden innan Henry Fords masstillverkning av bilar startar på andra sidan Atlanten. Det är berättelsen om en mans vilja att vårda och ta tillvara våra skogar, våra gruvor och vårt vatten på bästa sätt för att tillverka kvalitetsvaror i metall till Sverige och Europa.

Det här är berättelsen om förverkligandet av idéer och drömmar som fick samtiden att undra, häpna, bli skrämda och t o m tala om trolldom. Det är historien om till synes moderna företeelser som teknikutveckling, innovationer, entreprenörskap, industridesign, teknikpedagogik, automatiska tillverkningsmaskiner, montera-själv-byggsatser och återanvändning – för snart 300 år sedan.

Detta är sannsagan om Christopher Polhem, mannen som bl a hade montera-själv-byggsatser 230 år innan Ingvar Kamprad och IKEA.

Skrivet om min bok Christopher Polhems Testamente:

En rikt illustrerad, gedigen biografi - ögonöppnande.
Dagens Nyheter, kultur 11 januari 2012

Fantastisk bok! Populärvetenskapligt skriven med massa fakta om Polhem, men även om Europas tekniska utveckling och kunnande på 1700-talet. Dessutom en hel del om hur Polhem och samtiden levde.
Bokus. Maria, 21 juni 2017

Spännande biografi.
Uppsala Nya Tidning 15 januari 2012

En gedigen praktbok om en av vår historias största genier. [...] Livsödet är fascinerande och författaren för läsaren systematiskt genom Polhems liv i kronologisk ordning, från vaggan till graven. Tack för det! Det blir lätt att följa med i hans liv och utveckling. Det är en mycket attraktiv bok. Trots det tekniska innehållet är den lättläst. Den som läser den här ångrar sig inte. Polhem finns kvar i tankarna och medvetandet under lång tid efteråt. Hans allsidighet fascinerar. Att vara ett teknisk underbarn och samtidigt en strålande pedagog, orädd, och vågade sig på de svåraste utmaningar samtidigt som han uppenbarligen var social och visste hur man umgicks med andra. En fascinerande person som var långt före sin tid, beskriven i en lika pedagogisk bok som huvudpersonen själv.
Bokus. Göran Källgården, 6 juni 2013

Heltäckande porträtt av Polhem.
Dalarnas Tidningar 6 februari 2012

Episk ikon man inte kan förbigå! [...] Det är en overklig tidsresa till tiden innan industrirevolutionens ångkraft - och en man som byggde upp en industri ändå, kämpades mot tidlösa inskränkta motkrafter, lågkonjunktur (Karl XII dyrbara krig), byråkrati och den tidens riskkapitalister. Han gick på pumpen gång på gång och bara kom igen, jämt, med nya projekt, från det att han lämnar Gotland som 9 åring till han slutligen checkar ut, som 90 åring.
Bokus. Ivar, 31 januari 2012


Föreläsningens titel: CHRISTOPHER POLHEM MÅNGSYSSLAREN - ENTREPRENÖRNAS ENTREPRENÖR.