Profil

Profile photo ofmikael.goldstein.5409

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Ekonomi, Fackboksförfattare, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Fokus på konsumentupplysning vid bostadsrättsköp på begagnatmarknad såväl som i nyproduktion. Kommer i mars 2023 ut med boken "Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion, Handbok för den försiktige". Första i sitt slag!

För råd inför bostadsrättsköp på begagnatmarknaden skrev jag boken "Köp rätt bostadsrätt".

Är docent i psykologi och har arbetat på Arbetarskyddsstyrelsen,Telia, Ericsson/Sony-E och Scania inom området MMI (Människa-Maskin-Interaktion).

På senare år har jag fokuserat på lägenhetsköp ur ett konsumentperspektiv, då detta ofta är den största affären i livet. Vilka risker och faror utsätts man för inför lägenhetsköpet?

Till saken hör att såväl årsredovisning, förhandsavtal som kostnadskalkyl är svårbegripliga, ofta skrivna på ekonomiskt och juridiskt fikonspråk. Bostaden är en sällanköpsvara och det tar tid att sätta sig in i alla aspekter. Dessutom har konsumenten undersökningsplikt, men vad ska man undersöka? När det gäller framtida köp i nyproduktion finns ju varken lägenhet, fastighet eller årsredovisning.
Region
Stockholm