Profil

Profile photo ofnina.cernold.8821

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Barnboksförfattare
Mitt författarskap
Digitalt författarbesök med interaktiv deckargåta för barn.
OBS! Detta koncept är rikstäckande då det sker digitalt.

Jag som genomför författarbesöket heter Nina Cernold. Jag är utbildad 1-7 lärare, företagare och författare. Mitt koncept Mysteriefabriken med interaktiv deckargåta är avsett att användas såväl i skolan som på bibliotek eller i andra sammanhang där barn möts.
Som lärare har jag alltid använt leken som pedagogiskt verktyg och sett det som en framgångsfaktor för barnen. Min önskan är att mitt koncept Mysteriefabriken med deckargåtor för barn ska representera ett lustfyllt lärande.

Mysteriefabriken är ett koncept där barn går in i roller som detektiver och löser spännande och kluriga deckargåtor. Deckargåtorna är engagerande och tillåtande och helt utan prestationskrav.
Deckargåtorna tränar barnens förmåga i bl.a. logiskt tänkande, uppmärksamhet och samarbete.
Deckargåtorna kräver inga förkunskaper förutom grundläggande, enkel svenska i tal och skrift.

Referenser:
"Ditt författarbesök stack ut både före, efter och under besöket."
Henrik Kamp, regionschef Fridaskolorna

"Hej Nina! Stort tack för att vi fick ta del av Mysteriefabriken! Det var ett roligt och uppskattat upplägg av både lärare och elever.

Utvärdering till Skapande skola:
Betygsätt hur väl författarbesöket som helhet motsvarade dina förväntningar? 5/5
Hur var författarens bemötande och framträdande?
Vi tycker att hon var mycket trevlig, tillmötesgående och intresserad av eleverna. Hon verkade själv tycka att det var roligt att gå in i rollerna och hon lyssnade in eleverna och kunde svara väl på deras frågor.
Hur väl förberedd var Nina?
Hon verkade väl förberedd och hade koll på både teknik och eleverna.
Hur var kontakten med Nina före besöket?
Vi fick mail innan och fick all info vi behövde.
Övriga synpunkter från eleverna:
”Det var roligt att lösa gåtor.
Det var klurigt och lite svårt att lösa gåtorna.
Det var roligt att prova på att vara detektiver.
Det var jätteroligt att prata med tjuvarna. Tjuvarna var roliga.”
Ingela, lärare åk 4 Halmstad

Fler referenser finns på mysteriefabriken.se

Mål med aktiviteten:
– Att alla barn ska känna sig delaktiga.
– Att alla barn utgår från sin egen nivå
utan prestationskrav.
– Att alla barn vågar träda fram genom
sina roller.
– Att barnen lär genom lek.

GENOMFÖRANDE
Före mitt besök:
Före mitt besök får ni material tillskickat till er i form av en handledning, detektivhandböcker och diplom. Ni förbereder barnen genom att de får hitta på detektivroller (detta kan även genomföras på plats när jag besöker er digitalt).

Under mitt besök:
– En kort presentation av mig där barnen har chans att ställa frågor.
– Detektiverna får presentera sig.
– Detektiverna får ta del av ett case.
– Detektiverna får lära känna sex stycken bovar genom bilder.
– Detektiverna får studera ledtrådar.
– Detektiverna får chans att ställa frågor till bovarna genom att jag själv går in i roll som bov. Här använder jag animeringar där bovarna rör på munnen och rör sig när de pratar.
– Nu gäller det för detektiverna att komma fram till vilken av de sex bovarna som är skyldig till brottet.
– Detektiverna får ta del av lösning och bekännelse.

EFTER BESÖKET/WORKSHOP
– Detektiverna belönas med diplom.
– Deckargåtan följs eventuellt upp med en workshop där detektiverna… förlåt, barnen får inleda en skrivprocess för att skriva sina egna deckargåtor.

EFTERARBETE
Förslag på diskussionsfrågor:
– När blir en person en bov?
– Varför hamnar vissa personer i kriminalitet?
– Diskussioner om straff som fängelse m.m.

Tidsåtgång: ca 2 timmar exklusive rastför deckargåtan + ca 45 minuter för workshop. Tidsåtgången går att justera och komprimera.
Utrymme: Klassrum eller liknande sal.
Barngrupp: Max 25 barn.

Verkförteckning
Mysteriet med den försvunna cykeln/The Mystery of the Missing Bicycle
Mysteriet med den försvunna väskan/The Mystery of the Missing Bag
Mysteriet med den försvunna tavlan/The Mystery of the Missing Painting
Mysteriet med den försvunna klasskassan/The Mystery of the Missing Class Savings
Mysteriet med de försvunna musikinstrumenten/The Mystery of the Missing Musical Instruments

Varmt välkommen att boka mig genom BTJ.
Region
Region