Profil

Profile photo ofsofia.malmberg.7986

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare
Mitt författarskap
Jag arbetar idag som produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ, men jag har även lång erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och samordnare för skolbibliotek. Sedan ett par år tillbaka utgör jag en del av juryn för utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Jag har skrivit ett flertal böcker med fokus på skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet samt föreläser för myndigheter, rektorer och skolbibliotekarier om skolbiblioteket som en pedagogisk funktion.

Verklista:
Bibliotekarien som medpedagog : Eller: - Varför sitter det ingen i lånedisken?
Happenings som arbetsmetod : Eller: - Kom, vi drar till bibblan!
Skolbiblioteket som pedagogisk investering
Struktur - men hur? : handbok för skolbibliotekssamordnare
Skolbibliotek : handbok för skolbiblioteksansvariga
Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta
Region
Stockholm