Profil

Profile photo ofstefan.stromberg.6982

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare
Mitt författarskap
Våren 2023 släpps min senaste bok, "Mellan oss skapas världen - känslor och tankar om vår enda jord" som jag skrivit tillsammans med Nette Wermeld Enström.

Den belyser värdet i att vara ständigt novis och nyfiken, att skapa tid för reflektion i vardagen och att våga utforska livets mening i relation till varandra och andra arter.

Min första bok "Uruguay - Tillbaka till framtiden" (Bäckströms förlag) publicerades 1994 och sedan har det blivit ytterligare ett tio-tal titlar från Syd- och Centralamerika.

På senare har jag vidgat mitt författande både vad hjälper innehåll och samarbete, vilket den senaste boken är ett bevis på.

Stefan Strömberg är författare, folkbildare och föreläsare som värnar global rättvisa, fred och biologisk mångfald. Nette Wermeld Enström är frilansskribent med en bakgrund som statsvetare och etnolog. De har båda ett stort engagemang för vilda djur och natur.


LÅT OSS MÖTAS 2024 OCH SAMTALA OM VÅR ENDA JORD
Varför?
Det är en fråga man alltid kan ställa sig. Med samma självklarhet bör man undra vem som avgör vad som är viktigt och vem som bestämmer över den information som sprids.

I samtalsföreläsningen som utgår från Nettes och min bok "Mellan oss skapas världen - känslor och tankar om vår enda jord" pratar vi om utveckling och vad det är för något, om skogen och om kalhyggen, om militär upprustning och vägen till fred, om bilden av Sverige, vad det innebär att vara människa, om betydelsen av att ha visioner och en hel del annat.

Ingen gång är den andra lik och det beror både på att ni som kommer är inbjudna att deltaga i samtalet redan från början och att världen är i ständig förändring.

Aldrig någonsin har det, enligt min mening, varit lika viktigt att mötas, lyssna, samtala, reflektera och agera.
Utvecklingen gå allt snabbare, mängden information ökar och med den moderna tekniken är det dessutom allt svårare att avgöra vem som är avsändaren.
Jag vänder mig till bibliotek, gymnasium, folkhögskolor, föreningar, organisationer och studieförbund.

(I höstas gjorde jag en turné i Småland i samarbete med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och biblioteken. Det var fantastiskt och fotot nedan är därifrån.)
Region
Dalarna
Mellan oss skapas världen - känslor och tankar om vår enda jord
978-91-8073-172-0
Det här är en bok som går mot strömmen. Som handlar lika mycket om att lyssna som att sända. Om att befria istället för att fängsla. Om att förvilda istället för att bygga burar, reservat och murar.

För ju mer vi kontrollerar desto omänskligare blir världen. Och ju mer vi tuktar det vilda desto hårdare manipuleras även människan. Utveckling har alltför ofta blivit synonymt med avveckling; av livet och av friheten.

Med den här boken vill författaren Stefan Strömberg öppna upp för nya samtal om gamla orättvisor. Det gör han genom att söka andra sätt att se på oss själva och vår omvärld. Genom att söka perspektiv, reflektera och ställa frågor.

Har naturen ett egenvärde? Hur behandlar vi de andra djuren, skogarna och haven som ryms på vår vackra planet?

Hur är fred och frihet möjligt i en tid av upprustning och kommersialisering?

Vad skiljer medlen från målen och vad är meningen med livet om vi inte delar det med varandra och vågar mötas?

Varje kapitel är sin egen essä, olika försök att resonera med samtiden, som kompletteras och fördjupas med texter av skribenten Nette Wermeld Enström.

Helheten blir en bok som manar till kritiskt tänkande, solidaritet och möten mellan människor och djur.


– Vi bygger högre skyskrapor, större städer och snabbare tåg. Men samtidigt som vi rusar fram i allt högre hastigheter får vi också svårare att se sammanhangen, säger Stefan Strömberg.

– Med den här boken vill vi dra i handbromsen och bidra till fler perspektiv på samhällsutvecklingen och dess alternativ, säger Nette Wermeld Enström.

Till vardags är Stefan Strömberg folkbildare och föreläsare som värnar global rättvisa, fred och biologisk mångfald. Nette Wermeld Enström är frilansskribent med en bakgrund som statsvetare och etnolog. De har båda ett stort engagemang för vilda djur och natur.

Dalarna - Påskön, tur utan retur
978-91-7885-183-6
"I den här reseskildringen bjuder Stefan Strömberg med sig läsaren till ett Latinamerika med många dimensioner, men framförallt öppnar han upp för reflektioner, och en dialog om en så vill, kring demokratins mest grundläggande essäns. Den som är bekant med Strömberg sedan tidigare vet att han ofta skriver både djupt och brett om jämlikhet och social rättvisa, samtidigt som han inte skyggar för existentiella frågor ur vare sig personliga eller politiska perspektiv."
Ur förordet av Nette Wermeld Enström

Om du inte påverkas av att resa har du inte gett dig av
Latinamerika - Utveckling eller avveckling
91-89394-19-4
Vad är utveckling?
Vem bestämmer vad som är utveckling?
Vill vi att andra än vi själva ska utvecklas?

Från denna bok går det en röd tråd till min senaste. Nyfikenheten inför vad utveckling är för något och vem som avgör vilken riktning den ska då.

I den här boken jämför jag Chile, Nicaragua, Bolivia, Kuba, Ecuador och Uruguay och en grundfundering som fortfarande består är att det finns många olika vägar att gå och inte bara en enda som somliga beslutsfattare hävdar.