Profil

Profile photo ofstina.sundling.8094

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Musik, Poesi, Romanförfattare
Mitt författarskap
Jag förenar mitt författarskap med att också vara estradpoet och artist. I mina romaner “Söker du här?” (2020) och “Finner du mig?” (2021) får vi följa den medelålders kvinnan Stilla och hennes samtida jakt på kärlek. Nyvunnen lust, sex, dejter, relationer och ensamhet är återkommande teman. Stina arbetar nu på den tredje delen i serien om Stilla. Hon har nyss på eget bevåg gett ut en liten poesiskrift “Fönster i mina byxor”, där hon i diktform tar upp de teman som fördjupas i romanerna.

Om ”Söker du här?”:
Berättarjaget skapar närvaro och närhet till händelseförloppet och känns autentiskt och levande. Stilla skildrar både stolthet över den egna kroppen och samtidigt farhågorna att inte duga. Sex och kropp ingår som naturliga element på dejtingmarknaden och känslan är ärlig och pang-på.”

BTJ-häftet nr 15, 2020.
Lektör Susann Wilhelmsson

Om ”Finner du mig?”:

Det finns någonting tryggt över att få läsa sig igenom Stillas pandemiliv, det är som att sitta med en vän som helt öppet och ärligt berättar om sitt liv genom kortare anekdoter och djupare historier… Finner du mig? är en intressant bok som även blir en liten tidskapsel över hur vårt liv sett ut under det senaste året.

BTJ-häftet nr 20, 2021
Lektör Frida Jönsson

Under artistnamnet Stilla sjunger och rappar Stina om de teman som fördjupas i romanerna. Om artisten Stilla har sagts:

- Sjuk du är! Det är helt fantastiskt!
- Vilka texter och din röst – WOW!
- Göteborgs egen Erykah Badu
- Stark, ärlig och vacker lyrik
- Härligt med mogna texter!
- Du fick mig att le, skratta, rodna och gråta
- Hur du ägde! Övergångar från tunga beats till det mer jazziga.
- Coolaste kvinnan i Sverige

Parallellt med författande av den tredje delen i serien om Stilla skriver jag nu också på en roman där hon helt byter tema. Det är en bok om en man som arbetar med postutdelning på ett fiktivt svenskt universitet. I denna får läsaren ta del av saker som sker inom universitets- och högskolevärlden som lär överraska.

Jag är doktor i sociologi och har under flera decennier varit verksam som handläggare, prefekt och områdeschef vid bl a Göteborgs universitet. I augusti 2022 tillträdde jag som akademichef för Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås.

Teman jag gärna utifrån mitt författarskap pratar om:

Identitet, får man brottas med den när man är över femtio år gammal?
Lust - är det okej att ha det och att tala om den när man inte längre är så ung?
Sexuell ojämlikhet
Kommunikation om det mest intima
Går det att förena ett stark jag, en självständighet med en parrelation?
Ensamheten, varför talar vi inte mer om den?
Vad händer med människorna och relationerna i en digitaliserad app- och klickstyrd värld? Hur styr algoritmer våra val? Hur befäster och skapr de beroenden?

Jag kan delta genom samtal och föredrag. Jag kan också prata om dessa teman och mina böcker i ett framträdan de jag jag varvar tal med min musik. Detta har blivit mycket uppskattade framträdanden på bl a Dalarnas bokmässa, Värmlands bokfestival, Stockholms bokhelg och Bokmässan 2022 (HOIs mingel).

Tillsammans med författarkollegan, tillika professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Ingela Wadbring, kan jag också hålla ett samtal där vi jämför det här att skriva forskning med skönlitteratur. Vad särskiljer skrivformerna och vad förenar dem? Ingela och jag har talat om detta på Stockholms bokdagar i våras och nu också på Bokmässan i Göteborg med väldigt god respons. Vi bedömer att intresset för att ta del av detta samtal kommer att vara stort.
Region