Profil

Profile photo oftommy.garling.9804

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Psykologi
Mitt författarskap
Huvudsakligen har jag varit redaktör eller medredaktör och kapitelförfattare till vetenskapliga bokpublikationer. Endast en är utgiven på ett svenskt förlag, Biel, A., & Gärling, T. (Red.), Samhällspsykologi. Liber 2012. Denna bok är avsedd för universitetsstuderande inom främst samhällsvetenskap.

Men nu har jag skrivit Valfrihetens psykologi som 2022 utgetts av Lava förlag. Det är dels en sammanfattning på svenska av den idag uppmärksammade beteendevetenskapliga forskningen (inom psykologi, ekonomi och statsvetenskap) om hur människor gör bedömningar och fattar beslut, dels är det
ett inlägg i en debatt om hur myndigheter behöver underlätta för medborgare att göra rätt val när de ges valfrihet. Denna frågeställningen gäller även företag som erbjuder olika tjänster och varor men tyngdpunkten i boken ligger på myndigheter eftersom de även ansvarar för regleringar av marknader för tjänster och varor. Frågor som behandlas i boken är: Vad är val, vad är valfrihet, varför väljer människor fel (men ändå vill -ha valfrihet) och finns det några sätt att minska felaktiga val som skadar människor och samhälle.
Region
Västra Götalandsregionen