Profil

Profile photo oftommy.garling.9804

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Psykologi
Mitt författarskap
Huvudsakligen har jag varit redaktör eller medredaktör och kapitelförfattare till vetenskapliga bokpublikationer. Endast en är utgiven på ett svenskt förlag, Biel, A., & Gärling, T. (Red.), Samhällspsykologi. Liber 2012. Denna bok är avsedd för universitetsstuderande inom främst samhällsvetenskap. Men nu har jag skrivit Valfrihetens psykologi som 2022 utgetts av Lava förlag och som är av intresse för en större grupp av politiker, journalister och allmänhet.

.
Region
Västerbotten
Valfrihetens psykologi: Hur fritt var blir rätt val. Lava förlag 2022
978-91-89484-28-3
Boken är en förenklande sammanfattning på svenska av den idag uppmärksammade beteendevetenskapliga forskningen (inom psykologi, ekonomi och statsvetenskap) som visar att människor alltför ofta gör fel bedömningar och fattar beslut som inte leder till deras eget eller samhällets bästa. I fotnoter ges kompletterande information om fakta och förklaringar. Boken är även ett inlägg i en debatt om hur myndigheter behöver underlätta för medborgare att göra rätt val när de ges valfrihet. Denna frågeställning gäller likväl företag som erbjuder tjänster och varor på olika marknader, men bokens tyngdpunkten ligger på myndigheter eftersom de ansvarar för reglering av dessa marknader. Frågor som behandlas i boken är: Vad är val, vad är valfrihet, varför väljer människor fel (men ändå vill ha valfrihet) och finns det några sätt att minska felaktiga val som skadar människor och samhälle. Att ge all information inför ett beslut har ofta en effekt motsatt den avsedda; rätt information måste ges på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Flera exempel ges i boken som illustrerar detta.

https://www.vulkanmedia.se/valfrihetens-psykologi/