Profil

Profile photo oftord.ajanki.3525

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare, Historia, Medicin, Naturvetenskap, Psykiatri, Romanförfattare
Mitt författarskap
Historier om läkemedel; om genialitet, hugskott, slump och vardagsslit. Apotekarsocietetens förlag, 1995.
I engelsk översättning, Medicinal reading; of genius, pure chance and decicated hard work. Apotekarsocietetens förlag, 1995.

Historien om diabetes och insulinets upptäckt. Historiska media, 1998.

Vanvettets kurer; om schizofreni. Apotekarsocietetens förlag, 1999.

Människan, gud och vetenskapen; åtta forskare som förändrat vår självbild. Historiska media, 2000, som e-bok, Historiska media, 2014.

Seriemördaren på Malmö Östra sjukhus. Press Publica, 2017.

Även jag önskar att det var jag som hade upptäckt insulinet. Media 24, 2022.
Region
Skåne