Tips till författaren inför författarbesöket

Förberedelser inför författarbesöket

Research om skolan/biblioteket

Alla uppskattar om du gjort lite research inför ditt författarbesök. Det är till viss del smickrande, men det är också lättare att få åhörarnas uppmärksamhet om du anknyter till någonting lokalt i din presentation. Och du behöver inte begränsa dig till skolan eller biblioteket – även i kommunen i stort kan det finnas kuriosa eller sevärdheter som är roliga och intressanta att ta upp. Alla knep är tillåtna – fråga gärna den person som bokat dig om det finns något hen vill att du tar upp. Det finns det nästan alltid. 

Kommunikation med arrangörer

För att undvika missförstånd och arrangemanget ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att ni har en god dialog inför besöket. Fråga hellre en gång för mycket än för lite. Här kommer några frågor som du kan ställa:

  • Vilken målgrupp handlar det om?
  • Vad är anledningen till att ni bokat just mig?
  • Vad är anledningen till att ni bokat just det här datumet?
  • Händer det någonting annat i skolan/på biblioteket/i kommunen i samband med besöket?
  • Hur lång tid i förväg vill ni att jag dyker upp?
  • Hur tar jag mig till platsen? Finns det parkeringsplats/buss- eller tågstation i närheten?
  • Vilka tekniska hjälpmedel finns på plats som jag kan nyttja?

Visualisera presentationen i förväg och se framför dig vad du kan komma att behöva.

Planering av presentationen

Förberedelse är nyckeln till allt. Leta reda på författarbesök och liknande event i ditt närområde och besök så många du kan för att få inspiration och tips. Ta reda på fakta om staden/skolan/biblioteket du ska besöka, och försök hitta anknytningspunkter till det du ska prata om. Skriv ner din presentation i punktform så att du kan tala fritt och inte läsa innantill. Skriv ut punkterna på kort alternativt skapa ett bildspel som du kan prata kring. Be familj och vänner lyssna på din presentation i förväg, eller filma dig själv när du håller den så att du kan se hur det ser ut. Var noga med att passa tiden, och att lämna utrymme för frågor efteråt.

Förberedelse av materialet

Fråga arrangören vad som finns till hands så att du vet vad du behöver komplettera med. Självklart är det viktigt att du tar med några exemplar av den/de böcker du skrivit, utifall någon vill köpa dem, men fråga alltid arrangören i förväg om det är okej. Om du har tryckt material, som till exempel bokmärken med adresser till din hemsida och/eller sociala medier är det toppen att dela ut tillsammans med böckerna du säljer. Utgå aldrig ifrån att allting finns till hands, fråga hellre. Visualisera besöket i förväg – vad kommer att hända, steg för steg, och vilket material behövs i så fall?

Presentationen

Att skapa en engagerande presentation

Ett enkelt tips att hålla i minnet är: Det handlar inte om dig. Det verkar paradoxalt – det är ju du som är stjärnan – men så är det faktiskt. Om du i stället tar dig an uppdraget med den ödmjuka inställningen att du är där för åhörarnas skull, blir det ett högre värde för dem – och i sin tur kommer de att berätta om upplevelsen för personerna i sina kretsar och skapa ringar på vattnet. Ställ gärna frågor under din presentation, engagera åhörarna, ställ handuppräcknings-frågor för att få dem att känna sig delaktiga. Om du säljer och signerar böcker efter presentationen; småprata gärna lite. Skriv, utöver din signatur, en kortare hälsning i boken. På så sätt skapar du minnen som räcker länge.

Användning av multimedia

Ljud och bild kan vara mycket bra hjälpmedel, dels för ditt eget minne så att du inte missar delar av det du tänkt säga, dels för åhörarna som kommer att minnas din presentation tydligare ju fler sinnen du engagerar. Kolla dock av med arrangören så att det är okej och att inte andra besökare i lokalen blir störda utifall du till exempel skulle spela upp ett musikstycke eller motsvarande. Det är också viktigt att du i god tid förhör dig med arrangören om vad som finns tillgängligt att använda och vad du måste ta med dig själv. Om du behöver använda dig av internet kan det vara bra att använda sig av befintligt wi-fi, om sådant finns.

Tidsplanering och anpassning till åldersgrupp

Ha en tydlig dialog med arrangören så att du vet hur mycket tid du har på dig, och glöm inte att lämna utrymme för frågestund. Är det ett event med flera presentationer är det viktigt att du inte ”stjäl” tid från den som kommer efter dig. Var på plats i god tid så att du inte kommer med andan i halsen. Det kan alltid uppstå strul med teknik och annat, räkna alltid med att det blir det så blir du positivt överraskad om allt funkar. Håll presentationen i förväg för familj och vänner, alternativt filma dig själv, så att du har koll på hur lång tid det tar och att du får sagt allt du vill förmedla utan att du behöver stressa.

Det är viktigt att din presentation är anpassad för målgruppen så att det inte blir för låg eller hög nivå. Ha en tydlig dialog med arrangören och be dem hålla dig uppdaterad ifall det sker några förändringar. Ta reda på så mycket som möjligt om åldersgruppen så att du kan möta dem på deras nivå. Alla medel är tillåtna – googla, skaffa apparna som används, prata med de i din närhet som är i någorlunda ålder med åhörarna så att du i förväg vet hur du ska förhålla dig. Ställ massor av frågor till dem så att du är väl förberedd. Det är mycket svårare att ställa om när du väl är mitt i din presentation.

Att hantera frågor och svar

Att hantera svåra frågor

Det är okej att inte ha alla svar. Det är okej att säga att du inte vet svaret. Ingen vet svaret på allt, och hellre än att du svävar i väg när du blir osäker är det bättre att ta ett steg tillbaka och pausa. Risken när du börjar prata på är att du snärjer in dig i resonemang som kan uppfattas som okunnigt och i värsta fall kränkande. Äg din egen okunskap och var ödmjuk inför att det finns frågor du helt enkelt inte har svaret på än. Författare är inte allvetande orakel – de är människor precis som alla andra, och det är viktigt att du förmedlar det.

Det kan också komma frågor du vet svaret på, men inte känner dig bekväm med att prata om – då kan det vara givande att bolla tillbaka frågan; vad tror/tycker du själv? Gör frågan till en diskussion i gruppen – vad tror/tycker ni andra? Kommer du inte undan med det är det också okej att vänligt men bestämt förklara att din presentation inte handlar om det, eller att du hellre fokuserar på frågor om ditt författarskap eller temat för presentationen. Försök hålla en lugn ton utan att bli upprörd – troligtvis är frågan ställd utifrån okunskap eller nyfikenhet snarare än för att provocera.

Att ge en tydlig och enkel förklaring

Ta gärna en sekunds paus innan du svarar och fundera över vad det egentligen frågas efter. Svara på frågan utan att brodera ut ditt svar. Försök undvika filosofiska utsvävningar och att gräva ner dig i detaljer, i synnerhet om du har en aktiv grupp som vill ställa många frågor. Det är lätt att tiden rinner ut innan alla hunnit få svar, och det drar ner helhetsintrycket av presentationen för dem.

Att uppmuntra till frågor

Det kan vara en tröskel att få i gång frågestunden efter en gedigen presentation. Ingen vill ställa ”dumma” frågor. En dörröppnare kan vara att bibliotekarien/läraren har förberett några frågor, eller också att du försett hen med det. Det räcker med en eller två, och sedan har du förhoppningsvis inspirerat andra att ställa fler. Det kan också vara du som börjar med att ställa frågor till åhörarna.

Signering av böcker och interaktion med publiken

Signering av böcker

Att någon vill köpa din bok och dessutom få den signerad är en härlig känsla. Bunkra upp med pennor och böcker så att ingetdera tar slut. Det ser trevligt ut om du har en eller några staplar med böcker så att de finns lättillgängliga för dina läsare. Har du gett ut flera – ta med några ex av varje. Skriv gärna ut en lapp med ditt Swish-nummer så att betalningen går lätt, och sätt ett pris som inte fordrar en massa växel utifall dina läsare vill betala kontant.

Att ge tid till varje besökare

Det är mycket värt för en läsare att bli sedd och hörd av sin favoritförfattare. Låt det ta lite tid, småprata gärna några sekunder, och skriv en kortare hälsning. Det är mer värt än bara din signatur, och går fortare än du tror. Och var noga med att lyssna – många kan ha något att berätta om de tankar de fått av dina böcker. Det ger dig inspiration och pepp att fortsätta skriva.

Att skapa en positiv upplevelse

En värdefull inställning att ha är att låta besöket handla om åhörarna och inte om dig. Få dem att känna sig sedda och hörda. Få dem att känna sig välkomna. Lyssna uppmärksamt till vad de har att berätta. Ställ följdfrågor. Det ger ett värde som är svårt att sätta ett pris på. Det är inte hela världen att det bildas en liten kö, men håll samtidigt ett öga på den så att den inte blir för lång. Då är det naturligtvis läge att skynda på. Ha gärna ett kort eller bokmärke med din hemsideadress, mailadress eller adress till sociala medier så att ni kan fortsätta dialogen utifall det blir knappt om tid.

Efter besöket

Uppföljning och feedback från arrangörer

En del arrangörer kommer att skicka feedback i efterhand, men det är inte garanterat. Säg gärna till att du blir tacksam för feedback och att du gärna håller kontakten. Du kan också själv höra av dig efter en tid och tacka för ett trevligt besök och förhöra dig om de har fått några kommentarer eller frågor i efterhand. Glöm inte att fråga om det är okej att använda deras feedback i din marknadsföring och utifall de skulle ställa upp som referenser i framtiden.

Att använda besöket som inspiration för eget författande

Att vara författare är att betrakta världen och skriva vad man ser. Var nyfiken på andra människor, försök att verkligen se dem – vem är den här personen? Vad heter hen? Vilka är hens erfarenheter? Vad föreställer du dig att hen jobbar med? Fantisera fram några roliga kuriosa om personen. Har hen råkat ut för en tragedi eller något fantastiskt? Vad i så fall? Människor är intressanta, och att träffa många ger dig uppslag till nya, intressanta karaktärer i dina kommande alster. Du kan också välja att vända blicken inåt – hur var din upplevelse av besöket? Hur kändes det? Vilka intryck fick du? Hur kändes det att stå inför åhörarna? Vad sa blickarna du mötte? Skriv ner dina upplevelser och intryck så fort som möjligt och spara till en dag då du behöver inspiration.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag ta med mig till författarbesöket?

Prata med arrangören och fråga vad som finns tillgängligt så att du vet vad du behöver komplettera med. Om du använder dig av bildspel är det bra om det finns en projektor – men kom dit i god tid för att testa så att allting funkar. Det är en typisk sak som kan sätta käppar i hjulet. Naturligtvis ska du ta med dig några ex av din/dina böcker, en penna för signering och gärna en utskrift med prisuppgifter så att läsarna vet vad böckerna kostar.

Om möjligt, ha även en QR-kod till din Swish och ditt Swishnummer på samma lapp. Om du vill kan du även ta betalt kontant, men då är det viktigt att du har växel med dig, i synnerhet om priset inte är jämna hundralappar. Det kan vara trevligt att ha med små flyers med information om dig och adresser till din hemsida och sociala medier, och varför inte ett fint bokmärke som passar ihop med dina omslag?

Hur förbereder jag mig på de vanligaste frågorna?

Gå på andra författares presentationer och lyssna noggrant på vilka frågor som kommer. Håll presentationen för familj och vänner och be dem ställa alla frågor som dyker upp. Prata med din redaktör och förläggare om dina böcker, försök minnas vilka diskussioner ni haft kring texten. Fråga andra författare, ifall du känner några, om vilka frågor de haft. Gå med i forum på sociala medier där författare finns och fråga dem.

En kort summering

Förberedelser och kommunikation är A och O. Var noga med att ta reda på vad arrangören förväntar sig, vad som finns till hands att använda som hjälpmedel och vem åhörarna är så att du kan anpassa presentationen efter det. Och kom ihåg – även om det är du som är stjärnan blir det ingenting utan åhörarna. Få dem att känna sig sedda och hörda så blir du en populär person att boka.