Varför är författarbesök viktiga?

Vi behöver inte ett författarbesök, det är bättre att eleverna fokuserar på att lära sig det som står i läromedlen – eller?

Läsfrämjande

Det är ingen nyhet att läsning av skönlitteratur ökar ordförrådet, kritiskt tänkande och möjligheterna att resonera komplext. Många elever lever i en begränsad värld, men litteratur öppnar ett fönster och visar att det finns mer att se och upptäcka. Att boka in en författare – oavsett om det är en skönlitterär eller facklitterär sådan – ökar intresset för det skrivna ordet och agerar på ett läsfrämjande sätt. Visa barnen och ungdomarna att det finns enormt många alternativ för just deras framtid.

Öka intresse för böcker

Böcker är fantastiska. Och visst är det snudd på magi att en människa sätter sina tankar på pränt, och att dessa ord i sin tur skapar bilder och nya tankar hos en annan människa som läser dem? Varje bok innehåller en värld av kunskap och insikter, äventyr och livsöden som bara väntar på att bli upptäckta. Ju mer vi läser desto större blir efterfrågan och i sin tur ökar möjligheterna för nya författare att få sina texter utgivna. Ett större utbud ökar även chanserna att hitta en genre eller författare som man gillar, och därmed blir det en god spiral av läsning som leder till ännu mer läsning. Biblioteken är en av samhällets och demokratins grundpelare och vi har alla ett ansvar för att hålla dem levande. Fler böcker till folket!

Möjlighet för elever att prata och diskutera med en författare

Författaryrket kan verka avlägset och teoretiskt när man ser ett namn på en bok. Men att få träffa författaren – vare sig det är i verkligheten eller digitalt – gör hen på något sätt mer ”verklig”. När man läser en berättelse är det lätt att förlora sig i en annan värld och man föreställer sig att skrivandet är en omöjlig uppgift för en liten, utvald och begåvad skara. En del försöker sig till och med på att påbörja en berättelse, men blir modfällda när texten inte blir som man tänkt redan från första start. När man får träffa människan bakom texten, får ställa frågor och hör hen berätta om hur det går till att skriva, får eleverna en större förståelse för dels de böcker författaren skrivit, dels författaryrket och sitt eget skrivande. Du kan så ett frö i framtida författare som en dag för vidare traditionen till nästa generation, och på så sätt främjar skapandet, det kreativa tänkandet och vårt demokratiska samhälle.