Profil

Profile photo ofann.nehlin.7901

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Historia
Mitt författarskap
Historiker med en tvärvetenskaplig forskarutbildning. För närvarande verksam som lektor i pedagogik vid Mälardalens universitet. I min forskning har jag främst intresserat mig för omhändertagande av barn under krig, i ett historiskt perspektiv.

De senast tio åren har jag främst intresserat mig för förflyttningen av barn från Finland till Sverige under andra världskriget. Jag har undersökt de politiska omständigheterna runt förflyttningarna och hur det kommer sig att så många svenska familjer öppnade sina hem för barnen.

I min bok, "De finska krigsbarnen. Ett nordiskt familjedrama", har jag undersökt hur mödrarna, främst de finska, men också svenska fostermödrar hanterade att skiljas från sina barn eller ta emot en främling i sitt hem. Undersökningen har genomförts genom en närläsning av brev som mödrarna i båda länderna skickade till varandra under krigsåren.
Region
De finska krigsbarnen. Ett nordiskt familjedrama.
9789127183483
Under andra världskriget skickades omkring 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Det innebar att hundratusentals liv förändrades, i bägge länder. Den intimaste källan till dessa omvälvande förflyttningar är breven som mödrarna och fostermödrarna utväxlade under krigsåren. Breven, som är den huvudsakliga källan för den här boken har först på senare år gjorts tillgängliga för forskning.

I den här boken får vi möta barn som ville och barn som inte ville lämna Finland, barn som inte förstod vart de skulle och barn som inte förstod varför de sedan skulle skickas tillbaka. Vi får möta finska mödrar som tvingades fatta ångestfyllda beslut om vad som var bäst för deras barn, att sända dem till Sverige eller försöka hålla ihop familjen. Ett nästintill omöjligt beslut att fatta. Vi får se hur de hanterade saknaden efter barnen och rädslan över att bli bortglömda.

Vi får också se hur de svenska familjerna hanterade att ta emot en främling i sitt hem. Efter kriget tvingades de svenska mödrarna gå igenom samma sak som de finska mödrarna en gång gjort. De tvingades att skiljas från ett barn de många gånger haft i sin vård under flera år, ett barn som de fäst sig vid som om det var deras eget.