Frågor och svar

Genom att klicka på rubriken registrera dig skapar du enkelt en profil som författare. När du skapat din profil är den ej synlig för någon annan än dig själv när du är inloggad och den är heller inte sökbar i tjänsten. Först när du har uppgraderat ditt medlemskap genom kortbetalning är din profil synlig och sökbar i tjänsten och du kan få en bokningsförfrågan.

Du som är författare med intresse att komma ut och föreläsa på bibliotek och skolbibliotek kan registrera dig.

Det är viktigt att man skapar en heltäckande profil med relevant information så att arrangören får en rättvisande bild om vad man som författare kan och vill prata om. En skarp profil- och bakgrundsbild och en tydlig beskrivning om sig själv och sitt författarskap samt vad man gör under ett författarbesök underlättar för arrangören att välja just dig för sitt författarbesök. Använd tydliga rubriker och avsnitt som tex: ”Hur genomför jag mitt författarbesök”, ”Litteraturlista”. Att presentera sina verk och vara noga med vilka kategorier man vill koppla till sin profil är också viktigt att tänka på. Glöm inte heller att specificera din region. Läs mer om hur du ökar dina chanser att bli bokad >

 

Att ha ett aktivt medlemskap kostar 59kr per månad.

En arrangör kan skicka en förfrågan till dig som du besvarar under rubriken förfrågningar. Efter att ni har kommit överens om detaljerna gör arrangören en bokning som du som författare accepterar. Var uppmärksam på att bekräftelsemejl kan hamna i din skräppost.

Kontakta varandra i god tid före det planerade besöket, för att komma överens om tider och upplägg. Då kan ni säkerställa att ni är överens om alla detaljer inför besöket. Detta gör man enkelt genom att skriva till varandra i tjänsten under rubriken förfrågningar när man är inloggad. Om besöket gäller en skolklass eller en förutbestämd åhörargrupp så rekommenderar via att man går igenom det överenskomna upplägget med åhörarna. Författaren bör också få info om dessa förberedelser så att besöket kan genomföras i enlighet med förväntningarna. En ansvarig lärare ska enligt skollagen finnas med under ett klassbesök. 

Det är individuellt vad du som författare kan begära i arvode. Författarförbundets rekommendationer gäller som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode. Titta gärna på författarförbundets arvodesrekommendationer för vägledning.

Genom att klicka på rubriken registrera dig skapar du enkelt en profil som arrangör. När en profil är skapad kan du omgående göra en bokningsförfrågan till en författare. Det kostar ingenting att skapa en profil.

Genom att söka fram en författare eller välja en i någon lista när du är inloggad på din arrangörsprofil kan du enkelt klicka på ”Skicka förfrågan” inne på en författarprofil och skriva till författaren. När ni har kommit överens om detaljerna kan du bekräfta med att skicka en bokning. Var uppmärksam på att bekräftelsemejl kan hamna i din skräppost. Läs guiden hur man bokar här >

Vi vill underlätta för våra kunder att frigöra tid och resurser. Författarsök bygger på våra erfarenheter och samarbetsrelationer med målet att litteraturen ska nå fler och beröra mer. Vi vill hjälpa våra bibliotek att enklare och utan mellanhänder hitta rätt författare till mötet med besökarna och underlätta för författarna att nå ut med en större synlighet. BTJ som står bakom tjänsten har i över 80 år arbetat för Sveriges bibliotek och förlag. Vi har en lång tradition av relationsskapande och djupgående litteraturkunskap som vi vill sprida via Författarsök.

Kontakta vår kundtjänst på info@btj.se eller ring oss på 046-180 000.