Profil

Profile photo ofawes.osman.9149

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fantasy, Matematik, Militär och krig, Novellförfattare, Pedagogik, Romanförfattare, Samhällsvetenskap, Översättare
Mitt författarskap
Mina böcker handlar mest om olikheter i kultur, tradition och tankesätt.
Boken Svensk fika handlar om arbetsplatser i olika kulturer, vad som händer och hur problemen uppstår. Berättelserna ger svenska arbetsgivare information om olika sätt att hantera arbetsplatsproblem och olika kulturella hierarkier på arbetsplatsen.
Min bok Den skinnlösa geten är en roman, men visar också på olika tankesätt och hur folk kan missförstå varandra. Jag har en förkärlek för kulturella skillnader och hur kulturkrockar kan innebära ett hinder på arbetsplatsen.
Jag ger fortbildningar och föreläsningar om olikheter och kulturkrockar, och jämför svenska sätt att leva med andra – främst Afrika och Mellanöstern.
Jag inspirerar också SFI-elever och andra invandrargrupper på arbetsplatser och skolor med min resa till Sverige som somalier, muslim och invandrare. Genom min livsresa har jag tagit till mig olika kulturer i olika länder. Jag levde bland annat i Somalia, Indien, Saudiarabien och UAE innan jag kom till Sverige.
Jag föreläser för lärare, elever, SFI elever, sjukvårdpersonal och andra som behöver lära sig om kulturella skillnader och kulturmöten. Under föreläsningen berättar jag om min bok och de livserfarenheter jag samlat på mig när jag reste till och levde i olika länder.
Region
Stockholm
Svensk fika : en personlig introduktion till den svenska arbetsmarkanden
9789188523-37-2
Awes Osman framträder i Svensk fika - En personlig introduktion till den svenska arbetsmarknaden som ett slags arbetslivs- och folklivsforskare som bygger på deltagande observation.
De många uppenbarligen till stor del självupplevda situationer han beskriver handlar om över- och underordning, insiders och outsiders, maktstrukturer och härskartekniker på arbetsplatser i Sverige och Gulfstaterna. Mönstren går igen men tar sig olika uttryck i olika kulturer: naket i Gulfstaterna, beslöjat i Sverige, där det gäller att under fikarasterna visa vad man går för och informera sig om oskrivna regler och om vad som pågår på arbetsplatsen. Som så ofta är det outsidern (invandraren) som ser och identifierar mönster och beteenden i vilka insidern inte sällan deltar utan att ens vara medveten om det.
Boken är baserad på olika situationer som kan dyka upp på de flesta arbetsplatser och kan skapa kulturkrockar när medarbetare från olika länder och kulturer möts. Olika kulturer, varav den svenska, illustreras på ett konkret sätt via exemplen och ger läsare underlag för reflektion och diskussion. Ett intressant komplement i arbetet för att öka förståelse för svenska egenheter och hur de kan tolkas när en organisationskultur består av oskrivna regler och informalitet. Boken kan bidra till att utveckla tydligare ledarskap på svenska arbetsplatser och snabba på utvecklingen mot ett mer inkluderande arbetsliv, ett måste på våra allt mer mångfacetterade arbetsplatser.
Den skinnlösa geten
978-91-85385-32-4
Titeln Den skinnlösa geten syftar på en somalisk saga, där sensmoralen är att konstiga saker bara ser konstiga ut i folks ögon i ett par dagar. Därefter vänjer de sig.
Omar är hjälten i en modern Romeo och Julia-saga. Han studerar när han möter Sunita, den vackra dottern till en indisk professor, och de två blir djupt förälskade. Detta är oacceptabelt för Sunitas föräldrar, som blandar in den indiska maffian, Goondhas, för att få Omar att åka tillbaka till Somalia.
Detta sker samtidigt som Indira Gandhi blir mördad och under de politiska oroligheterna blev många skjutna, även bland de studerande afrikanerna. Romanens budskap är att kärlek inte rättar sig efter geografiska gränser och att inga lagar eller politiska riktningar kan stå i vägen för äkta kärlek. Men boken handlar även om två olika personligheter som för en gemensam kamp i de kulturella olikheterna mellan Afrika och Indien.
Mångkulturell och kulturmöte som ger läsaren en inblick på olikheter och hur känslornas makt vinner allt.