Profil

Profile photo ofbirgitta.nilsson-.4691

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare, Feelgood, HBTQ, Psykologi, Romanförfattare
Mitt författarskap
Birgitta Nilsson har en bakgrund som journalist och civil brottsutredare, men arbetar numera som samtalsterapeut.
Hon debuterade 2021 med romanen ”Där kärleken är”. Det är en berättelse om polyamori, bisexualitet och att som vuxen inse behovet av att frigöra sig från sin uppväxt.

Hennes andra bok rör sig inom facklitteraturgenren: ”Teambuilding — de oönskade övningarna”. Boken baseras på Nilssons examensarbete i sociologi vid Lunds universitet och är en kritisk granskning av de övningar som (inte sällan totalt utan förankring i verkligheten) går under epitetet teambuilding. Den innehåller bl a diskussioner om makt och motmakt och människans inneboende behov att vara accepterad.
Region
Skåne
Där kärleken är
978-91-987433-5-7
I flera veckor har Alexander chattat med Per på ett forum för gitarrnördar. När de möts första gången blir han omedelbart förälskad, och känslorna är besvarade. Men Alexander är redan gift med Lottie. Så vad händer nu?

Kan en enda person verkligen fylla alla behov hos någon annan? Lottie tror inte det, och låter därför Alexander och Per utveckla sin kärlek. Allt eftersom tiden går blir även känslorna mellan Per och Lottie intensivare och efter en tid beslutar de tre sig för att leva tillsammans.

Beslutet att leva i polyamori var enkelt, men att få omgivningen att acceptera det visar sig betydligt svårare. Både vänner och arbetsgivare har åsikter, men värst är det för Alexanders frikyrkliga familj. De vänder honom ryggen.

När Lottie blir gravid kommer Pers förflutna ifatt honom, och efter en förödande olycka kommer allt att ställas på sin spets. Ett sammanbrott tycks oundvikligt och kärleken räcker kanske inte längre till. Går det att förlåta även när sveket tycks överskugga allt?
Teambuilding; de oönskade övningarna
978-91-987433-4-0
Sällan blir reaktionerna så starka som när teambuilding eller lära-känna-övningar diskuteras. Många kan berätta om övningar som verkligen satt deras lojalitet till arbetsplatsen på spel. Och de som är egna företagare tackar sin lyckliga stjärna att de slipper göra sådant längre. Ett examensarbete i sociologi ligger till grund för den här boken. Men den har arbetats om för att bli mer lättläst, och för att även förklara de psykologiska mekanismer som ligger bakom vår iver att utföra övningarna, trots att vi egentligen avskyr dem.