Profil

Profile photo oferland.colliander.2411

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Fackboksförfattare
Mitt författarskap
Jag är idrottsläkare och har i 20 års tid arbetat med hälsofrämjande frågor. Jag har tillsammans med Carl Johan Sundberg som är professor på Karolinska Institutet skrivit boken Chefshälsa - för fysiskt aktiva arbetsplatser. I den vill vi visa hur fysisk träning tillsammans med god arbetsmiljö och bra ledarskap kan minska de negativa hälsoeffekterna av arbetsrelaterad stress, stillasittande och fysiskt tunga jobb.

Bokens syfte är att visa chefer vad de har att vinna på att engagera sig i hälsofrågan och hur de skall driva den på ett mer strukturerat sätt.
Region
Stockholm