Profil

Profile photo oflars.brink.6111

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Biografi, Etnologi, Fackboksförfattare, Historia, Militär och krig, Prosa
Mitt författarskap
Fackboksförfattare, kulturjournalist, Afrikaresenär/kvinnoliv i Afrika
Utgivit och/eller medverkat i mer än 30 böcker. Fil lic i etnologi och etablerad Raoul Wallenbergforskare.
Medlem i Sveriges Författarförbund.Tillämpar förbundets minimi-rekommendationer vad gäller arvode.

Författarmuseum i Dalsland
Har just avgått efter sju år som ordförande i Karl Karlssongårdens Vänförening. Ett litterärt sällskap som omvandlar poeten och fotografen Karl Karlssons födelsegård till landskapets första författarmuseum.

Om kampen mot antisemitismen
Raoul Wallenberg och den dåtida och nutida kampen mot antisemitismen
Min bildföreläsning handlar om Raoul Wallenberg, hans liv och globalt erkända insatser som räddare av ungerska judar undan Förintelsen.

Workshops och publiksamtal. Vid mina framträdanden i gymnasier och folkhögskolor lockar ämnet till samtal om den nutida antisemitismen.
Judiskt liv
Redan som ung visade Raoul Wallenberg intresse för judisk kultur och samhällsliv. Som praktikant vid en judisk bank i dåvarande Palestina (1936) mötte han judiska flyktingar från nazismens Tyskland. Deras berättelser om förföljelser och antisemitism engagerade starkt den unge svensken; hans besök vid de första kibbutzerna fångade intresset för nya livsformer.
Nyfikenheten på främmande kulturer hade grundlagts genom farfar Gustaf. Dennes personliga erfarenheter från en sönderskjuten värld blev något av en förebild – barnbarnet fostrades till en vidsynt världsmedborgare.
Om detta handlar berättelsen om Raoul Wallenberg.
En av de viktigaste frågorna i vår tid.

Bilder
Jag visar alltid bilder (PPT) vid föreläsningarna.
Har samarbetat med Raoul Wallenbergs syster, Nina Lagergren och fått fri tillgång till familjens fotoalbum.
Föreläsningen: Den unge Raoul Wallenberg - en berättelse i bilder, har kvalitetssäkrats och kan också bokas via Västra Götalandsregionens Kulturkatalog. Regionen betalar då 50 % av kostnaden (gäller vid yngre publik).

Människors lika värde
Som etablerad Raoul Wallenbergforskare stod jag på UD:s talarlista under minnesåret "Raoul Wallenberg 1912–2012".
Bilderna stimulerar till frågor och samtal. Stående tema: alla människors lika värde.

Afrika, om den afrikanska kvinnans villkor
Jag är afrikaspecialist och har gjort flera resor och längre vistelser i ca 15 länder söder om Sahara. Har skrivit om den afrikanska kvinnans situation. Mycket om flyktingarbete i Afrika.

Beredskapstiden, kalla kriget, Raoul Wallenberg och Förintelsen
Exempel: böckerna: "När hoten var starka" (2009) och "Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget" (2017).

Efterfrågad
Föreläsningen om Raoul Wallenberg och Förintelsen är efterfrågad av folkhögskolor, gymnasier, bibliotek, pastorat, föreningar och andra kulturarrangörer.

Ny bok på gång under 2023:
"Kriget i Kongo"
Boken är en parallell till mina böcker om Raoul Wallenberg, Nu om Dag Hammarskjöld och hans insatser för freden, med hjälp av fredsbevarande FN-trupper, däribland svenska.
Om hur det gick till i ett afrikanskt land under frigörelsen från kolonialt förtryck.
Boken är också en personlig skildring av en ung soldat och hans upplevelser som fredssoldat, bl a humanitärt hjälparbete för flyktingar. Likaså om vad som hände när Dag Hammarskjölds förolyckades i en mystisk flygolycka 1961.
Rikt illustrerad med samtida foton.
När boken har kommit ut kommer jag att ge en bildföreläsning med rubriken: Kriget i Kongo.

Extern hemsida:
www.textobild-konsult.se (med länkar till föreläsningar, kostnader osv.)
Rekvirera gärna informationsblad varpå framgår referenser och exempel från tidigare framträdanden/författarbesök.

Jag reser gärna utanför vg-regionen. Hela Syd- och Mellansverige lockar..
Välkommen med en bokning ovan.
Region
Västra Götalandsregionen
När hoten var starka.
9789197218887
NÅGRA RÖSTER OM NÄR HOTEN VAR STARKA
Ur kultursfären

Boken är väldigt intressant, inte minst genom det rika bildmaterialet. … du har ett levande språk utan att för den sakens skull brista i vetenskaplighet.
– Bengt af Klintberg, författare, professor, i brev 2020.

Hemvärnet är en motståndsrörelse i vardande … en flexibel, nästan filosofisk del av försvaret. […] Raoul Wallenberg, sergeant i hemvärnet, finslipar sina båda specialiteter, strid i bebyggelse och ilmarsch. När han i slutskedet beger sig till Ungern på sitt livs uppdrag packar han ned pistol och kängor. […] Det är en rolig och givande studie […] Lars Brink hjälper oss att se de gömda strukturerna.
Jag har haft glädje av boken. Den … förmedlar viktiga insikter på ett område där det filosofiska underskottet just nu är stort, försvarspolitiken.
– Anders Ehnmark, författare och journalist, i Sydsvenskan; 25 juni 2009

[Boken] är verkligen imponerande. Intressant och lärorik och ytterst välskriven.
– En brevkommentar (nov -09) av Ruffa Alving Olin, Stockholm, journalist och dotter till Barbro ”Bang” Alving, som står i fokus i ett kapitel i boken.
Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget
9789197218832
Raoul Wallenbergs exceptionella insatser för att rädda ungerska judar I denna presshistoriska undersökning har Lars Brink kartlagt hur svensk dagspress har följt ärendet Raoul Wallenberg.
Undersökning påvisar kommunistpressens lojalitet med Sovjetunionen och ställer frågan om dagspressens agerande inverkade på Sovjets hantering av den unge svenskens öde.

I den illustrerade boken ingår två långa sammanfattningar på engelska och tyska (summary, zusammenfassung).

Bland omdömena: "Din fina bok läser jag med stort intresse", skriver Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren i ett brev till till författaren i maj 2017.
Demokrat och krigsfrivillig.
9789197218870
1939-1945. Krigsmolnen svepte över Norden. Under våren 1940 organiserade sig ca 100 000 man i hemvärnet. Stämningsläget under Finska vinterkriget gav impulser.
Överste Gustaf Petri bled den förste rikshemvärnschefen. Ra Om detta handlar boken.
Masthugget Majorna. Om hemarbete och vardagsliv i arbetarstadsdelar i Göteborg
ISSN 0280-1787
Återberättade erfarenheter och minnesbilder som speglar Göteborgs lokala historia, speciellt arbetarstadsdelarna. Vad skedde när en livsform försvann?
Ett stycke folklivsforskning ur storstadsperspektiv.
Mycket rikt illustrerad med bilder i storformat från Göteborgs historiska museums arkiv.
Efterfrågad av göteborgare ut alla generationer.
Lek och allvar i Lunden. Om stadsdelskrig i Göteborg förr och nu
ISSN 0280-1787
Fyra generationers pojkar från stadsdelen Lunden i Göteborg intervjuas – om deras erfarenheter av detta märkliga krigarliv. Organiserade slagsmål på bakgårdar och i parkdungar.
På köpet får vi glimtar från olika sociala förhållanden i göteborgska arbetarstadsdelar – och om hur könsrollerna styrde vad pojkar och flickor fick och skulle göra.