Profil

Profile photo oflena.kjersen-edman.2951

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Profil
Verksam inom
Mitt författarskap
Jag talar/samtalar gärna om Kvinnliga författare. Från Jane Austen till Sara Stridsberg
eller om Böcker som samtalar med varandra/intertextualitet eller om Livslång läsning
eller om Vad ska vi läsa i bokcirkeln?

Jag har skrivit ett tjugotal fackböcker. Bland andra:
52 kvinnliga författare. Från 1700-tal till 2000-tal
Kamp och kärlek. (om kvinnliga författare från 2000-talet)
Böcker som samtalar. Intertextualitet, dialog, covers och kärlek
Vad ska vi läsa i bokcirkeln?
Lust. Längtan. Läsning
Region