Profil

Profile photo ofmichael.riise.9062

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Fackboksförfattare, Pedagogik, Teater
Mitt författarskap
Jag är sedan mer än trettio år verksam som teaterregissör.
Sedan mitten på nittiotalet även föreläsare och pedagog inom kommunikation och ledarskap.

Jag skriver även teatermanus och poesi och arbetar just nu med en ny samtidsskildring i diktprosa.
Region
Stockholm
Kommunikationens anatomi
"Kommunikationens Anatomi" kom ut hösten 2021. Där sammanfattar jag min kunskap om hur vår förmåga att kommunicera och leda kan utvecklas praktiskt och konkret. Teori sammanfogas med praktiska övningar. Grundläggande skådespelarträning med kommunikations- och ledarskapsteori på ett humoristiskt och lättfattligt sätt. Övningarna är anpassade för att passa in i arbetslivet för chefer såväl som personal i de flesta olika funktioner. Kroppsspråkets betydelse i förhållande till orden. Innebörden av att skapa gemenskap genom att sända och bekräfta, anpassa och leda, skapa förtroende och att använda fantasin. Dramaturgi, uppbyggnad, struktur samt mycket mer.