Profil

Profile photo ofroland.lohr-gen-stahl.1516

För att kunna skicka en förfrågan måste du vara inloggad som arrangör. Har du inget konto kan du registrera ett kostnadsfritt konto här.

Verksam inom
Ekonomi, Fackboksförfattare, Historia, Illustratör, Militär och krig, Realism, Religion, Samhällsvetenskap
Mitt författarskap
Jag gör det jag älskar allra mest – att utveckla texter, beskriva viktiga händelser i Sverige och världen

Med en utbildning inom,

- juridik - ekonomie - historia -

i bagaget kan jag ta mig an de flesta typer av texter. Jag har en stark känsla för det skrivna ordet och ser instinktivt vad en text behöver och kan åstadkomma i ett historiskt perspektiv

Utbildning
• Kandidatexamen i juridik, med inriktning ekonomie, vid Universiteten i Lund, Stockholm och Georgetown University, USA
• Mellanöstern- och Nordafrikastudier - programmet, Stockholms universitet

Arbete
Med en bred erfarenhet inom bank och finans, som entreprenör med varierande uppgifter inom juridik och ekonomie samt företagsledande positioner kom jag i nära kontakt med mitt stora intresse inom internationell politik - historia och började skriva min första bok. Härefter blev det snabbt olika kommentatorsinlägg i artiklar, blogg och fler böcker med stora händelser som tema, 9/11, Kvinnor i Afghanistan, Svensk Utrikespolitik m.fl.
Just nu skriver jag på en bok som behandlar en av våra mest prestigefyllda internatskolor, Lundsberg, i ett historiskt perspektiv (utg.2024) innan jag påbörjar nästa pågående projekt, utredning och beskrivning av skandalen med våra pensionspremiefonder, en fortfarande pågående process.

Pågående bokprojekt:
* Lundsbergs Skola - Historisk tillbakablick Lungsunds socken
* Alexander Ernstberger & bedrägerispelet bakom Allra Pension
Region
Stockholm
Lundsbergs Skola - Historisk tillbakablick Lungsunds socken
ISBN 978-91-650826-01
Bästa läsare!

Det är med stor glädje och stolthet som jag återger denna historia om Lundsbergs skola, en av Sveriges äldsta och mest prestigefyllda internatskolor.

På skolan ges eleverna möjlighet att växa både intellektuellt och som individer. Anledningen? En stark tradition av akademisk utbildning och en unik miljö för personlig utveckling. Det är min starka övertygelse.

Boken bjuder också på en fascinerande resa genom nordöstra Värmlands och Lungsunds sockens utveckling. Om de visionärer som, under en tid med många utmaningar, skapade en socken och senare en skola.

Och apropå skolans begynnelse. Ingen tidigare bok har så detaljerat berättat historien om William Olsson. Trävaruhandlaren, som senare blev riskkapitalist, stötte på både fram- och motgångar under sin livstid, men en sak kan ingen ta ifrån honom – han grundade Lundsbergs skola.

Boken är helt personlig. Alla tolkningar är baserade på det material och den litteratur jag har haft tillgång till samt de personer jag har kunnat prata med. Även det har varit en fascinerande resa och jag hoppas verkligen att boken ska komma till glädje även för dig som läsare.

(Utgivning prel maj 2024, förbokning kan ske via bokförlag PUG Förlag)

Hälsningar


Roland Lohr gen Stahl
KAOS i USA, i spåren av 11 september, 10 år efter terrorattackerna i new York 2001
ISBN 9789197969932
Hur skulle man definiera de första tio åren av 2000-talet?
Bilderna av flygplanen som kraschar in i World Trade Centers skyskrapor i New York sitter fastnaglade i det kollektiva minnet. Terrorattacken fick en skenande värld att stanna upp, åtminstone för ett ögonblick. Det går förstås inte att bortse från följden av attackerna, kriget mot terrorismen, men vilket aldrig var så mycket ett krig mot terrorismen, mer som ett monumentalt övergrepp mot folkrätt och grundläggande fri och rättigheter; rättsvidriga krig, massakrer, tortyr, skenavrättningar, flykting-strömmar och en omfattande övervakningsapparat.

Där har vi inledningen på vårt 2000-tal.
Bara ett decennium senare, ett USA i KAOS i spåren av 11 september, ett globalt krig mot terrorismen som präglat Bush.s presidentskap, nu hans efterträdare Barack Obama som styrs av samma grunder, men med bin Ladin, med en lättare återvals-kampanj när han nästa år ska söka förnyat mandat av det amerikanska folket genom en persons död, Usama bin Laden? En svindlande tanke. Tio är senare är det inte längre lika självklart att USA kan behålla sin position som global ledarnation och enda supermakt. Världen hade förändrats.

Med Guds uppdrag skall vi förändra världen och skippa rättvisa, först kommer Afghanistan, sedan kommer Irak och sedan ta vi oss an kriget mot terrorism innan vi kan förändra världen, men skaparen, George W Bush, skapade enbart KAOS.
Preventivt självförsvar- artikel 51 FN-stadgan
ISBN 9789197969918

Strax efter klockan 9.00 på morgonen den 11 september 2001, en icke ont anande president som sitter och läser barnböcker tillsammans med några barn på Emma Bookers skola i Florida. Plötsligt viskar någon, i presidentens öra, hans blick stelnade en stund, väljer därefter att sitta kvar med barngruppen i några minuter till. Klockan 09:30 yttrar sig president Bush;

"Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand".

Anledningen, var att, en vindstilla tisdagsmorgon med klarblå himmel, klockan 08:45 kraschade flight 11 ifrån Boston, i World Trade Centers ena torn, 18 minuter senare det andra planet i det andra tornet, 9:43 nästa plan, i försvarshögkvarteret Pentagon. Strax därefter efter ytterligare ett plan samtidigt som det södra tornet faller till marken, i ett moln av betong, järn och damm. Ett fjärde plan skulle slå ned i Somerset County, Pennsylvania, utan att träffa någon byggnad. 10.28 faller det andra tornet ihop. Katastrofen var ett faktum, den då oerfarne och språkligt okunniga Bush blev nu tvungen att ta till orda, att lugna och ena nationen. Retoriken hårdnade senare i hans tal ifrån flygbasen i Barksdale, Louisiana. "The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.The resolve of our great nation is being tested. But make no mistake: We will show the world that we will pass this test".
Den 11 Sept, en dag av sorg och förtvivlan, 12 sept. började det politiska spelet och noggrant utvalda ord började nu lägga grunden för att rättfärdiga vad som komma skulle, skippa rättvisa. "The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They were acts of war". Vad som hette "cowardly acts" den 11 september heter den 12 september "acts of war". Rättfärdigandet av krigföring har börjat!
Det här är en på många sätt utmärkt analys av FN-stadgans artikel 51, där frågan om en stats rätt att i förebyggande syfte angripa en annan stat tas upp. Författaren Lohr gen Stahl som har en juridisk och internationell bakgrund visar mångtydigheten i begreppet "preventivt självförsvar" och hur det utnyttjats av stater i flera olika historiska sammanhang. Som exempel på förebyggande verksamhet ger han bland andra Kubakrisen, sexdagarskriget Israel-Egypten, Israels bombning av kärnreaktorerna i Irak och "Iraq Freedom", president George W. Bushs och USA:s invasion och krig mot Irak och Saddam Hussein. Motiven och propagandan för USA:s Irakkrig tas upp och kommenteras, och enligt författaren och Hans Blix och världsopinionen var argumenten om massförstörelsevapen och hot från Irak mot USA grundlösa. Lohr gen Stahl tar också upp USA:s krig i Afghanistan och ifrågasätter i båda krigen om frihetsmotivet har någon faktisk bäring. Boken är väl värd att läsa.
Lektör Per-Åke Walton
”Kvinnor i Afghanistan – fredsduvor eller offer”
ISBN 9789197969970
” Religion kräver inte att kvinnor beslöjar sina händer, fötter och ansikten eller att de måste bära någon speciell typ av slöja. De som är medlemmar i ett stamsamhälle ska inte tvinga på sig den fria viljan hos den enskilde.” (Amanullah Khan – kung av Afghanistan 1919-1929)

Kvinnornas rörelsefrihet inskränktes i allmänhet när talibanerna tog över landet och i synnerhet när det dekret som utfärdades i maj 2001 förbjöd kvinnor att köra bil. Detta var den direkta orsaken till att kvinnorna isolerades i sina hem vilket skapade hinder för dem att träffa varandra. De trakasserades och misshandlades av talibanerna om deras offentliga framträdande ansågs strida mot talibanernas påbud och de avlägsnades från det offentliga rummet.
Kvinnorna utsattes inte för våld enbart under talibanregimen utan det har skett även under de senaste tjugofem åren men då av män från alla samhällsskikt och nationaliteter.
Efter september 2001 skulle könsfrågor prioriteras för att främja kvinnornas rättigheter i Afghanistan. Så sent som den 30 januari 2002 utfärdade det afghanska parlamentet ett uttalande som gjorde gällande att kvinnor ej längre skulle diskrimineras och att de därmed skulle jämställas med männen, vilket var en förutsättning för att en återuppbyggnad och utveckling av landet skulle vara möjlig. Boken, ”Kvinnor i Afghanistan – fredsduvor eller offer”, ger med enskilda berättelser ur verklighetens Afghanistan och kvinnornas egna uppfattningar om situationen i dag och i framtiden en del av svaren.
Svensk utrikespolitik i omvandling-Från neutralitet till solidaritet
ISBN 9789197969901
Vi lever i en tid i historisk omvandling, förändringar påverkar oss och är inte längre begränsade till delar av vår planet, utan gör sig påminda så gott som överallt. Sveriges tidigare så famösa ord ?alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig? har fått en helt annan innebörd i dagens skenande globala värld.

Fortfarande klämd mellan stormakter men nu som samarbetande medlem är valen och alternativen starkt tillskurna för ett land som verkat för neutralitet och kämpat för att hålla Sverige utanför krig. Neutralitet har varit Sveriges ledstjärna alltsedan Karl XIV Johan. Med snabba globala förändringar har den kollektiva solidariska säkerhets - och försvarsalliansen satt vår ledstjärna åt sidan. Bort med all tilltro till svensk neutralitetspolitik, bort med den svenska modellen för vilket så många satt sitt liv på spel.

Dessa förändringar har påverkat oss människor oavsedd avstånd eller nationella gränser. Mycket av förändringarna är positiva, frigör kvinnors kamp till självständighet, sprider demokrati, bekämpa fattigdom och dödlighet. Sverige, ett land som varit utan krig i närmre 200 år, nu i ett annat fokus, med en annan hotbild långt utanför våra nationella gränser, möter en annan hotbild, mot landet och mot våra medborgare som är långt ifrån tanken bakom den svenska neutraliteten och alliansfriheten.